Advertisement

ประกาศผลสอบ a level 67 17 เม.ย. 2567 ที่สอบในวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 และตรวจสอบ ตารางการสอบ A-Level 67 ได้ที่นี่

0
ประกาศคะแนน สอบ a level 67 ที่สอบในวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 และตรวจสอบ ตารางการสอบ A-Level 67 ได้ที่นี่
ประกาศคะแนน สอบ a level 67 ที่สอบในวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 และตรวจสอบ ตารางการสอบ A-Level 67 ได้ที่นี่

Advertisement

ประกาศผลสอบ a level 67 17 เม.ย. 2567 ที่สอบในวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 และตรวจสอบ ตารางการสอบ A-Level 67 ได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ประกาศผลสอบ a level 67 17 เม.ย. 2567 ที่สอบในวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 และตรวจสอบ ตารางการสอบ A-Level 67 ได้ที่นี่ ซึ่งเป็นการสอบ ทปอ หรือ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อดำเนินการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป โดยขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การสอบ A-Level 67 ดังนี้

ลิงก์ตรวจสอบคะแนน a level 67 / ประกาศผลสอบการสอบ A-Level 67

ประกาศผลสอบ a level 67 17 เม.ย. 2567 ที่สอบในวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 และตรวจสอบ ตารางการสอบ A-Level 67 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบa level 67 17 เม.ย. 2567 ที่สอบในวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 และตรวจสอบ ตารางการสอบ A-Level 67 ได้ที่นี่

ทปอ. ประกาศคะแนนเฉลี่ยการสอบ A-level – TGAT/TPAT2-5 ระบบ TCAS 67 พบ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 – เคมี คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คะแนนเฉลี่ยสูงสุดตกเป็นของ TPAT 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ประกาศผลสอบ a level 67 17 เม.ย. 2567 ที่สอบในวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 และตรวจสอบ ตารางการสอบ A-Level 67 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบ a level 67 17 เม.ย. 2567 ที่สอบในวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 และตรวจสอบ ตารางการสอบ A-Level 67 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบ a level 67 17 เม.ย. 2567 ที่สอบในวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 และตรวจสอบ ตารางการสอบ A-Level 67 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบa level 67 17 เม.ย. 2567 ที่สอบในวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 และตรวจสอบ ตารางการสอบ A-Level 67 ได้ที่นี่

A-Level 67 คือ ข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (Applied Knowledge Level) หรือ การทดสอบความรู้เชิงวิชาการที่เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ย่อมาจาก Applied Knowledge Level  ซึ่งเนื้อหาในข้อสอบเป็นเนื้อหาที่ได้เรียนใน ช่วง ม.4 จนถึง ม.6 โดยข้อสอบจะมีการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่มสอบมาตั้งแต่ปี 2565  การสอบ A-Level มีความสำคัญกับนักเรียนม.ปลาย เพราะสอบ 1 ครั้งสามารถใช้คะแนนยื่นเข้ามหาลัยได้ 3 รอบ ได้แก่ รอบโควตา รอบ Admission และรอบรับตรงเก็บตกรอบสุดท้าย และที่สำคัญยังเป็นคะแนนสำหรับยื่นเข้าเรียนในสายแพทย์ด้วย

ข้อดีของการสอบ A-Level

  • สอบครั้งเดียว สามารถนำผลสอบไปยื่นเข้ามหาลัยได้ถึง 3 รอบ
  • เลือกสอบได้สูงสุด 10 วิชา
  • เลือกสอบเฉพาะวิชาที่ยื่นในคณะที่ต้องการได้
  • ค่าสมัครเพียง วิชาละ 100 บาทเท่านั้น

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ A-Level 67 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

ลิงก์ตรวจสอบคะแนน / ประกาศผลสอบการสอบ A-Level 67

ประกาศผลสอบ a level 67 17 เม.ย. 2567 ที่สอบในวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 และตรวจสอบ ตารางการสอบ A-Level 67 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบa level 67 17 เม.ย. 2567 ที่สอบในวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 และตรวจสอบ ตารางการสอบ A-Level 67 ได้ที่นี่

ปฏิทินการสอบและกำหนดการสอบ A-Level 67 โดยในการสอบ A-level wfhกำหนดการสอบจะแบ่งออกเป็น 3วันหลักๆดังนี้

ตารางสอบ a-level 2567 วันที่ 16 มี.ค. 67

8:30-10:00 วิชาชีววิทยา

11:00-12:30 วิชาฟิสิกส์

13:00-15:00 วิชาภาษาไทย

15:00-17:00 วิชาสังคม

ตารางสอบ a-level 2567 วันที่ 17 มี.ค. 67

8:30-10:00 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1

11:00-12:30 วิชาภาษาอังกฤษ

13:00-15:00 วิชาเคมี

ตารางสอบ a-level 2567 วันที่ 18 มี.ค. 67

8:30-10:00 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์2

11:00-12:30 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

13:00-15:00 ภาษาฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เยอรมัน บาลี สเปน

ประกาศผลสอบ a level 67 17 เม.ย. 2567 ที่สอบในวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 และตรวจสอบ ตารางการสอบ A-Level 67 คลิกที่นี่

ปฎิทินการสมัครสอบ A-Level 67 ปฏิทินการสอบ และ กำหนดการประกาศผลสอบ A-Level 67

ประกาศผลสอบ a level 67 17 เม.ย. 2567 ที่สอบในวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 และตรวจสอบ ตารางการสอบ A-Level 67 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบa level 67 17 เม.ย. 2567 ที่สอบในวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 และตรวจสอบ ตารางการสอบ A-Level 67 ได้ที่นี่