Advertisement

ประกาศผลสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามใหญ่) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 9 มีนาคม 2567 ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

0
ประกาศผลสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามใหญ่) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 9 มีนาคม 2567 ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา
ประกาศผลสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามใหญ่) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 9 มีนาคม 2567 ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

Advertisement

ประกาศผลสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามใหญ่) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 9 มีนาคม 2567 ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลฃดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ประกาศผลสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามใหญ่) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 9 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา มาฝากทุกท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ประกาศผลสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามใหญ่) 2567 ประจำปี พ.ศ.2566 คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามใหญ่) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 9 มีนาคม 2567 ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา
ประกาศผลสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามใหญ่) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 9 มีนาคม 2567 ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามใหญ่) 2567 ประกาศผลสอบวันไหน จากการสอบล่าสุด สอบวันที่ 9 มีนาคม 2567 : ยังไม่ระบุแน่ชัด

การเตรียมเอกสารของผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (สนามใหญ่)

ด้วยสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจะดำเนินการจัดสอบข้อเขียนของการสอบ คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.2566 (สนามใหญ่) ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ วันเสาร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ลิงก์ประกาศผลสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามใหญ่) 2567 ประจำปี พ.ศ.2566 คลิกที่นี่

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ผลสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามใหญ่) 67 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 9 มีนาคม 2567 ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

แจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ฯ ดำเนินการเตรียมเอกสารเพื่อใช้แสดงตนในวันสอบ ดังนี้

ค้นหาเลขประจำตัวผู้สอบของท่านจากประกาศแจ้งเลขประจำตัวสอบเท่านั้น พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของวิชาเลือกพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ https://coj.thaijobjob.com และกรอกเลขประจำตัวสอบของท่าน

เมื่อเข้าสอบให้แสดงตนพร้อมบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หากแสดงบัตรไม่ครบทั้ง ๒ บัตร จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบเด็ดขาด
ให้ผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด
สำหรับผู้เข้าสอบและตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลและเฝ้าระวังตัวเองโดยสังเกตอาการ หากพบว่ามีอาการของโรคติดต่อขอให้ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่ 2566) วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ วันเสาร์ที่ 2 และ 9 มีนาคม 2567

 ดาวน์โลดไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ ผังที่นั่งสอบ แผนผังสนามสอ.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ : เลขประจำตัวสอบพร้อมผังที่นั่งสอบ สนามให.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศกองอำนวยการสอบคัดเลือก ฯ สนามใหญ่ 66.pdf

 ดาวน์โหลดไฟล์ : ทางเข้าห้องพิเศษ.pdf 

ดาวน์โหลดไฟล์ : ระเบียบว่าด้วยการสอบข้อเขียนฯ พ.ศ. 2556.pdf 

ประกาศผลสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามใหญ่) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 9 มีนาคม 2567 ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา
ประกาศผลสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามใหญ่) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 9 มีนาคม 2567 ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา