Advertisement

ประกาศผลสอบแข่งขัน 38 ค. (2) สพฐ. 2567 ภาค ค ขึ้นบัญชี ที่สอบวันที่ 1 – 2 พ.ค. 2567 เช็ก การประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 หรือ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ได้ที่ https://obec38.jobthaigov.com/

0
4
ประกาศผลสอบแข่งขัน 38 ค. (2) สพฐ. 2567 ภาค ค ที่สอบวันที่ 1 - 2 พ.ค. 2567 เช็ก การประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 หรือ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ได้ที่ https://obec38.jobthaigov.com/
ประกาศผลสอบแข่งขัน 38 ค. (2) สพฐ. 2567 ภาค ค ที่สอบวันที่ 1 - 2 พ.ค. 2567 เช็ก การประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 หรือ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ได้ที่ https://obec38.jobthaigov.com/

Advertisement

ประกาศผลสอบแข่งขัน 38 ค. (2) สพฐ. 2567 ภาค ค ขึ้นบัญชี ที่สอบวันที่ 1 – 2 พ.ค. 2567 เช็ก การประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 หรือ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ได้ที่ https://obec38.jobthaigov.com/

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ผลสอบแข่งขัน 38 ค. (2) สพฐ. 2567 ภาค ค ขึ้นบัญชี ที่สอบวันที่ 1 – 2 พ.ค. 2567 เช็ก การประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 หรือ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ภาค ค ท่านสามารถเช็ก การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาค ค ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สพฐ. 2567 ทาง https://obec38.jobthaigov.com/ อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านเว็บไซต์ของเราจึงขอนำลิงก์ประกาศผลสอบ เพื่อเตรียมประกาศผลสอบ ภาค ค ปีพ พ.ศ. 2567 มาฝากทุกท่าน ดังนี้ครับ

ประกาศผลสอบแข่งขัน 38 ค. (2) สพฐ. 2567 ภาค ค ที่สอบวันที่ 1 - 2 พ.ค. 2567 เช็ก การประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 หรือ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ได้ที่ https://obec38.jobthaigov.com/
ประกาศผลสอบแข่งขัน 38 ค. (2) สพฐ. 2567 ภาค ค ที่สอบวันที่ 1 – 2 พ.ค. 2567 เช็ก การประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 หรือ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ได้ที่ https://obec38.jobthaigov.com/
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ picture_as_pdfตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อ่านประกาศ picture_as_pdfกำหนดวัน เวลา สถานที่รับการรายงานตัว และสอบเพื่อวัด ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ธุรการ
ดาวน์โหลด picture_as_pdfใบตรวจรับเอกสาร

ลิงก์ ประกาศผลสอบแข่งขัน 38 ค. (2) สพฐ. 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 (ประกาศแล้ว)

ประกาศผลสอบแข่งขัน 38 ค. (2) สพฐ. 2567 ภาค ค ที่สอบวันที่ 1 - 2 พ.ค. 2567 เช็ก การประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 หรือ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ได้ที่ https://obec38.jobthaigov.com/
ประกาศผลสอบแข่งขัน 38 ค. (2) สพฐ. 2567 ภาค ค ที่สอบวันที่ 1 – 2 พ.ค. 2567 เช็ก การประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 หรือ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ได้ที่ https://obec38.jobthaigov.com/

ลิงก์ ประกาศผลสอบแข่งขัน 38 ค. (2) สพฐ. 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 (รอประกาศ 22 เม.ย. 67)

ลิงก์ การประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 หรือ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (รอประกาศ 22 เม.ย. 67)

ลิงก์เว็บไซต์หลักเกี่ยวกับการสอบ : https://obec38.jobthaigov.com/

ประกาศเกี่ยวกับการเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 38 ค. (2) เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2567 ล่าสุด

เรื่องที่น่าสนใจ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน 38 ค. (2) สพฐ. 2567

fiber_newประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2567อ่านประกาศpicture_as_pdf

อ่านประกาศ picture_as_pdfรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ศูนย์สอบกรุงเทพและปริมณฑล

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ศูนย์สอบเชียงใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ศูนย์สอบพิษณุโลก
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ศูนย์สอบอุดรธานี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ศูนย์สอบอุบลราชธานี

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ศูนย์สอบนครราชสีมา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ศูนย์สอบสงขลา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศล่าสุดเรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สพฐ. ปีพ.ศ. 2567 อ่านประกาศ picture_as_pdf

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1อ่านประกาศ picture_as_pdf

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2อ่านประกาศ picture_as_pdf

ประกาศผลสอบแข่งขัน 38 ค. (2) สพฐ. 2567 เช็ก การประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 หรือ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สพฐ. 2567ได้ที่ https://obec38.jobthaigov.com/
ประกาศผลสอบแข่งขัน 38 ค. (2) สพฐ. 2567 เช็ก การประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 หรือ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สพฐ. 2567ได้ที่ https://obec38.jobthaigov.com/