Advertisement

ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 รอบแรก สพฐ. ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2567 ประกาศผลภายใน 25 มี.ค. 67

0
ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2567
ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2567

Advertisement

ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 รอบแรก สพฐ. ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2567 ประกาศผลภายใน 25 มี.ค. 67

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผล มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 รอบแรก สพฐ. ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2567  ประกาศผลสอบนานาชาติ รอบแรก ปีพ.ศ. 2567 ภายใน 25 มี.ค. 67 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 รอบแรก สพฐ. ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2567 ประกาศผลภายใน 25 มี.ค. 67
ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 รอบแรก สพฐ. ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2567 ประกาศผลภายใน 25 มี.ค. 67

กำหนดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรก ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

– รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 บนเว็บไซต์นี้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 มกราคม 2567
– ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2567
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
– พิมพ์บัตรประจำตัวสอบของนักเรียน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
– สอบแข่งขันทางวิชาการ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567
– ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ภายใน วันที่ 25 มีนาคม 2567

ลิงก์ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ (ประกาศผลสอบ นานาชาติ รอบแรกภายใน 25 มี.ค. 67)

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ รอบแรก 2567
ประกาศผลการสอบของเขตพื้นที่การศึกษา
1
สพป.กระบี่
2
สพป.กรุงเทพมหานคร
3
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
4
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
5
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
6
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
7
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
8
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
9
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
10
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
11
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
12
สพป.ขอนแก่น เขต 1
13
สพป.ขอนแก่น เขต 2
14
สพป.ขอนแก่น เขต 3
15
สพป.ขอนแก่น เขต 4
16
สพป.ขอนแก่น เขต 5
17
สพป.จันทบุรี เขต 1
18
สพป.จันทบุรี เขต 2
19
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
20
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
21
สพป.ชลบุรี เขต 1
22
สพป.ชลบุรี เขต 2
23
สพป.ชลบุรี เขต 3
24
สพป.ชัยนาท
25
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
26
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
27
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
28
สพป.ชุมพร เขต 1
29
สพป.ชุมพร เขต 2
30
สพป.เชียงราย เขต 1
31
สพป.เชียงราย เขต 2
32
สพป.เชียงราย เขต 3
33
สพป.เชียงราย เขต 4
34
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
35
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
36
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
37
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
38
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
39
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
40
สพป.ตรัง เขต 1
41
สพป.ตรัง เขต 2
42
สพป.ตราด เขต 1
43
สพป.ตาก เขต 1
44
สพป.ตาก เขต 2
45
สพป.นครนายก
46
สพป.นครปฐม เขต 1
47
สพป.นครปฐม เขต 2
48
สพป.นครพนม เขต 1
49
สพป.นครพนม เขต 2
50
สพป.นครราชสีมา เขต 1
51
สพป.นครราชสีมา เขต 2
52
สพป.นครราชสีมา เขต 3
53
สพป.นครราชสีมา เขต 4
54
สพป.นครราชสีมา เขต 5
55
สพป.นครราชสีมา เขต 6
56
สพป.นครราชสีมา เขต 7
57
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
58
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
59
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
60
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
61
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
62
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
63
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
64
สพป.นนทบุรี เขต 1
65
สพป.นนทบุรี เขต 2
66
สพป.นราธิวาส เขต 1
67
สพป.นราธิวาส เขต 2
68
สพป.นราธิวาส เขต 3
69
สพป.น่าน เขต 1
70
สพป.น่าน เขต 2
71
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
72
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
73
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
74
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
75
สพป.ปทุมธานี เขต 1
76
สพป.ปทุมธานี เขต 2
77
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
78
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
79
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
80
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
81
สพป.ปัตตานี เขต 1
82
สพป.ปัตตานี เขต 2
83
สพป.ปัตตานี เขต 3
84
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
85
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
86
สพป.พะเยา เขต 1
87
สพป.พะเยา เขต 2
88
สพป.พังงา
89
สพป.พัทลุง เขต 1
90
สพป.พัทลุง เขต 2
91
สพป.พิจิตร เขต 1
92
สพป.พิจิตร เขต 2
93
สพป.พิษณุโลก เขต 1
94
สพป.พิษณุโลก เขต 2
95
สพป.พิษณุโลก เขต 3
96
สพป.เพชรบุรี เขต 1
97
สพป.เพชรบุรี เขต 2
98
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
99
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
100
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
101
สพป.แพร่ เขต 1
102
สพป.แพร่ เขต 2
103
สพป.ภูเก็ต
104
สพป.มหาสารคาม เขต 1
105
สพป.มหาสารคาม เขต 2
106
สพป.มหาสารคาม เขต 3
107
สพป.มุกดาหาร
108
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
109
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
110
สพป.ยโสธร เขต 1
111
สพป.ยโสธร เขต 2
112
สพป.ยะลา เขต 1
113
สพป.ยะลา เขต 2
114
สพป.ยะลา เขต 3
115
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
116
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
117
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
118
สพป.ระนอง
119
สพป.ระยอง เขต 1
120
สพป.ระยอง เขต 2
121
สพป.ราชบุรี เขต 1
122
สพป.ราชบุรี เขต 2
123
สพป.ลพบุรี เขต 1
124
สพป.ลพบุรี เขต 2
125
สพป.ลำปาง เขต 1
126
สพป.ลำปาง เขต 2
127
สพป.ลำปาง เขต 3
128
สพป.ลำพูน เขต 1
129
สพป.ลำพูน เขต 2
130
สพป.เลย เขต 1
131
สพป.เลย เขต 2
132
สพป.เลย เขต 3
133
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
134
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
135
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
136
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
137
สพป.สกลนคร เขต 1
138
สพป.สกลนคร เขต 2
139
สพป.สกลนคร เขต 3
140
สพป.สงขลา เขต 1
141
สพป.สงขลา เขต 2
142
สพป.สงขลา เขต 3
143
สพป.สตูล
144
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
145
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
146
สพป.สมุทรสงคราม
147
สพป.สมุทรสาคร
148
สพป.สระแก้ว เขต 1
149
สพป.สระแก้ว เขต 2
150
สพป.สระบุรี เขต 1
151
สพป.สระบุรี เขต 2
152
สพป.สิงห์บุรี
153
สพป.สุโขทัย เขต 1
154
สพป.สุโขทัย เขต 2
155
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
156
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
157
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
158
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
159
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
160
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
161
สพป.สุรินทร์ เขต 1
162
สพป.สุรินทร์ เขต 2
163
สพป.สุรินทร์ เขต 3
164
สพป.หนองคาย เขต 1
165
สพป.หนองคาย เขต 2
166
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
167
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
168
สพป.อ่างทอง
169
สพป.อำนาจเจริญ
170
สพป.อุดรธานี เขต 1
171
สพป.อุดรธานี เขต 2
172
สพป.อุดรธานี เขต 3
173
สพป.อุดรธานี เขต 4
174
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
175
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
176
สพป.อุทัยธานี เขต 1
177
สพป.อุทัยธานี เขต 2
178
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
179
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
180
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
181
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
182
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
183
สพป.บึงกาฬ
184
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
185
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
186
สพม.นนทบุรี
187
สพม.ปทุมธานี
188
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
189
สพม.ฉะเชิงเทรา
190
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
191
สพม.ราชบุรี
192
สพม.สุพรรณบุรี
193
สพม.เพชรบุรี
194
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
195
สพม.นครศรีธรรมราช
196
สพม.ตรัง กระบี่
197
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
198
สพม.นราธิวาส
199
สพม.สงขลา สตูล
200
สพม.จันทบุรี ตราด
201
สพม.ชลบุรี ระยอง
202
สพม.เลย หนองบัวลำภู
203
สพม.อุดรธานี
204
สพม.หนองคาย
205
สพม.นครพนม
206
สพม.สกลนคร
207
สพม.กาฬสินธุ์
208
สพม.ขอนแก่น
209
สพม.มหาสารคาม
210
สพม.ร้อยเอ็ด
211
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
212
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
213
สพม.ชัยภูมิ
214
สพม.นครราชสีมา
215
สพม.บุรีรัมย์
216
สพม.สุรินทร์
217
สพม.เชียงใหม่
218
สพม.ลำปาง ลำพูน
219
สพม.เชียงราย
220
สพม.แพร่
221
สพม.สุโขทัย
222
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
223
สพม.เพชรบูรณ์
224
สพม.กำแพงเพชร
225
สพม.นครสวรรค์
226
สพม.กาญจนบุรี
227
สพม.พระนครศรีอยุธยา
228
สพม.สระบุรี
229
สพม.สมุทรปราการ
230
สพม.สระแก้ว
231
สพม.นครปฐม
232
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
233
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
234
สพม.พัทลุง
235
สพม.ปัตตานี
236
สพม.ยะลา
237
สพม.บึงกาฬ
238
สพม.มุกดาหาร
239
สพม.แม่ฮ่องสอน
240
สพม.พะเยา
241
สพม.น่าน
242
สพม.ตาก
243
สพม.พิจิตร
244
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
245
สพม.ลพบุรี

ลิงก์ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ (ประกาศผลสอบนานาชาติ รอบแรก ภายใน 25 มี.ค. 67)

ลิงก์ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ (ประกาศผลสอบนานาชาติ รอบแรก ภายใน 25 มี.ค. 67)

คุณสมบัตินักเรียนที่ สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / รอบสอง ระดับประเทศ / รอบสาม ระดับนานาชาติ)
5.1 คุณสมบัตินักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจําปี พ.ศ.2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
5.1.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และมีผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐานที่สมัครสอบ ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป จําแนกตามระดับของผู้เข้าสอบ ดังนี้
– ระดับประถมศึกษา ใช้ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
– ระดับมัธยมศึกษา ใช้ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ ต้องผ่านการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา

ตรวจรายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157,001  คน
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบวชิการนานาชาติ 2567 แล้ว คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อเข้าสอบและพิมพ์บัตร คลิกที่นี่

 

เรื่องราวที่น่าสนใจ : สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ 2567 ประกาศผลสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ วิชาการ ระดับนานาชาติ สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศวันไหน

ผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 ที่สอบวันที่ 17 มีนาคม 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2567

คุณสมับตินักเรียนที่ สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นนักเรียนกําลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3ในปีการศึกษา 2566 ดังนี้

1) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
2) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3
3) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4–6
1.3 นักเรียนต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจําปี พ.ศ. 2567
1.4 นักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติได้เพียง 1 วิชา เท่านั้น
2 คุณสมบัตินักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจําปี พ.ศ.2567 (รอบสอง ระดับประเทศ)
2.1 นักเรียนผ่านการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจําปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง หรือเหรียญเงิน
2.2 นักเรียนมีความพร้อมสมัครใจ ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) และต้องได้รับการยืนยันจากสถานศึกษาต้นสังกัด โดยผ่านทางระบบออนไลน์ https://imso.obec.go.th ตามกําหนดปฏิทินการแข่งขัน
3 คุณสมบัติของนักเรียนที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2567 (รอบสาม ระดับนานาชาติ)

3.1 ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเรียงลําดับคะแนนตาม จํานวนนักเรียนและมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในแต่ละเวทีการแข่งขัน ระดับนานาชาติ

3.2 ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองและสถานศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
3.3 ต้องมีเวลาเรียนในการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เวลาการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2567

ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 รอบแรก สพฐ. ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2567 ประกาศผลภายใน 25 มี.ค. 67
ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 รอบแรก สพฐ. ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2567 ประกาศผลภายใน 25 มี.ค. 67