Advertisement

ปรนัย คืออะไร ข้อสอบปรนัยคือ ? มาทำความรู้จักกับการสอบ ปรนัย และ อัตนัย กันเถอะ

0
ปรนัย คืออะไร ข้อสอบปรนัยคือ ? มาทำความรู้จักกับการสอบ ปรนัย และ อัตนัย กันเถอะ
ปรนัย คืออะไร ข้อสอบปรนัยคือ ? มาทำความรู้จักกับการสอบ ปรนัย และ อัตนัย กันเถอะ

Advertisement

ปรนัย คืออะไร ข้อสอบปรนัยคือ ? มาทำความรู้จักกับการสอบ ปรนัย และ อัตนัย กันเถอะ

สวัสดีค่ะ วันนี้ประกาศผลดอทคอมจะพามาหาข้อแตกต่างของคำว่า ปรนัย และ อัตนัย ว่าทั้งสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร ปรนัย คืออะไร ข้อสอบปรนัยคือ ? มาทำความรู้จักกับการสอบ ปรนัย และ อัตนัย ท่านที่เคยผ่านวัยเรียนมาก่อนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็นคำที่ใช้เรียกในการทดสอบความรู้ที่เราได้เรียนมา ซึ่งบางคนอาจจะยังสับสนระหว่างประเภทการสอบแบบปรนัย และ แบบอัตนัย การสอบข้อเขียน แถมยังมีเรียกว่า “ข้อสอบช้อยส์” วันนี้ประกาศผลดอทคอมจะมาอธิบาย คำว่า ปรนัย และ อัตนัย ให้ทราบกันค่ะ

 

ปรนัยคืออะไร ข้อสอบปรนัยคือ ? มาทำความรู้จักกับการสอบ ปรนัย และ อัตนัย กันเถอะ
ปรนัยคืออะไร ข้อสอบปรนัยคือ ? มาทำความรู้จักกับการสอบ ปรนัย และ อัตนัย กันเถอะ

ปรนัยคืออะไร

ปรนัย หรือ (ปะระ – ปอระ) ใช้เรียกการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัว ที่เรียกว่า การสอบแบบปรนัย

อัตนัยคืออะไร

เปิดโอกาสให้แสดงความรู้หรือความคิดเห็นส่วนตัวได้ ใช้เรียกการสอบแบบที่ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น ว่า การสอบแบบอัตนัย แบบการเขียนบรรยาย นั่นเอง

“ปรนัย / อัตนัย” แตกต่างกันอย่างไร?

อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น คำว่า “ปรนัย” เป็นการสอบแบบมีตัวเลือกให้ชัดเจน ว่าควรตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วน “อัตนัย” เป็นการสอบแบบเขียนคำตอบซึ่งสามารถใส่ความรู้สึกส่วนตัวของผู้สอบลงไปได้นั่นเองค่ะ 

คำว่า “การสอบข้อเขียน” คือ การสอบแบบอัตนัย

การสอบข้อเขียน หมายถึง การทดสอบความรู้โดยการให้เขียนคำตอบลงไปในกระดาษ ซึ่งต่างจาก “การสอบปากเปล่า” หมายถึงการสอบโดยวิธีซักถามให้ตอบด้วยวาจา และ “การสอบสัมภาษณ์” หมายถึงการสอบท่วงทีวาจาและไหวพริบ เพื่อพิจารณาชั้นเชิงและความสามารถของผู้เข้าสอบว่าจะเป็นผู้เหมาะสมตามที่ ต้องการหรือไม่

การสอบข้อเขียนแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ “การ สอบแบบปรนัย” และ “การสอบแบบอัตนัย” คำว่า “ปรนัย” ตามพจนานุกรม อ่านได้สองแบบคือ ปะระไน หรือ ปอระไน ซึ่งหมายถึง วัตถุวิสัย

การสอบแบบที่ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้อง การคำตอบตายตัว ดังนั้น ในการสอบแบบปรนัย ผู้สอบมักจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจากตัวเลือกหลายๆ ตัวที่ให้ไว้ จึงเป็นที่มาของคำว่า “ข้อสอบช้อยส์” ที่มาจากคำภาษาอังกฤษว่า choices ที่แปลว่า ตัวเลือกหลายๆ ตัว นั่นเองค่ะ

ส่วนคำว่า “อัตนัย” หมายถึง จิตวิสัย จะสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ตอบคำถามแสดงความรู้หรือความคิดเห็นส่วนตัวลงไปได้ การสอบแบบที่ให้ผู้ตอบบรรยายแสดงความรู้หรือแสดงความคิดเห็นของตนเอง คำ นี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า subjective แต่บางครั้งเด็กไทยเรียกว่า “ข้อสอบเติมคำ” หรือ “ข้อสอบบรรยาย” เพราะมีลักษณะเด่นอยู่ที่การเขียนบรรยาย ไม่มีคำตอบตายตัวให้เลือกเหมือนการสอบแบบปรนัย นั่นเอง

ประเด็นที่ทำเกิดความสับสนก็คือ เมื่อพูดถึงการสอบข้อเขียน หลายคนจะเข้าใจว่าหมายถึง การสอบแบบอัตนัย เพราะต้องเขียนตอบ ไม่มีคำตอบให้เลือก ส่วนข้อสอบแบบมีคำตอบให้เลือกก็จะไปเรียกว่าข้อสอบช้อยส์แทน ซึ่งผิดจากความหมายที่แท้จริง เพราะการสอบแบบอัตนัยและการสอบแบบปรนัยก็เป็นส่วนหนึ่งของงการสอบข้อเขียน และถึงแม้ว่าการสอบแบบปรนัยผู้สอบจะมีคำตอบให้เลือก แต่ก็ยังต้องเขียนคำตอบลงในกระดาษอยู่ดี ค่ะ

ปรนัยคืออะไร ข้อสอบปรนัยคือ ? มาทำความรู้จักกับการสอบ ปรนัย และ อัตนัย กันเถอะ
ปรนัยคืออะไร ข้อสอบปรนัยคือ ? มาทำความรู้จักกับการสอบ ปรนัย และ อัตนัย กันเถอะ

 

ที่มา Google 

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ ตัดเล็บวันไหนดี 67 วันไหนดีที่สุดในการตัดเล็บ ทำสีเล็บตามวันเกิด รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ตัดเล็บวันไหนดี 2567 ไว้ที่นี่