Advertisement

ปพ.3 ออนไลน์ ลิงก์ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2567

0
ปพ.3 ออนไลน์ ลิงก์ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2567
ปพ.3 ออนไลน์ ลิงก์ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2567

Advertisement

ปพ.3 ออนไลน์ ลิงก์ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ปพ.3 ออนไลน์ ลิงก์ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปพ.3 ออนไลน์ ลิงก์ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2567
ปพ.3 ออนไลน์ลิงก์ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2567

ปพ.3 ออนไลน์2567 คืออะไร

ปพ.3 ออนไลน์หรือ ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ซึ่งทางสทศ.สพฐ. ได้ดำเนินการพัฒนา ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ เพื่อช่วยลดปัญหา ในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ

ปพ.3ออนไลน์ ลิงก์ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) 2567 คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งาน ระบบรายงานปพ.3 ออนไลน์2567 คลิกที่นี่

วิดีโอแนะนำการใช้งาน ระบบรายงานปพ.3 ออนไลน์2567 คลิกที่นี่

ในกรณีที่สถานศึกษาใด ได้จัดทำและจัดส่งแบบรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ไปยัง สพฐ.แล้ว ลิงก์กรอก ปพ.3ออนไลน์ ขอให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล ซึ่งระบบจะช่วยตรวจสอบ และทำให้ทราบว่าแบบรายงาน ที่จัดส่งมายัง สพฐ.นั้น ถูกต้องตามระเบียบ และแนวปฏิบัติ หรือมีข้อผิดพลาดตรงไหน ได้ในทันที
หากผลการตรวจสอบ โดยระบบ ปรากฏว่าข้อมูลที่สถานศึกษา จัดทำมีข้อผิดพลาด ขอให้แจ้งรายชื่อสถานศึกษามายัง สพฐ. เพื่อจัดส่งแบบรายงาน กลับไปให้สถานศึกษาแก้ไขให้ถูกต้องและจัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องเข้าระบบ ปพ.3 ออนไลน์ใหม่อีกครั้งต่อไป

ปพ.3 ออนไลน์ ลิงก์ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2567
ปพ.3 ออนไลน์ลิงก์ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2567

ปพ.3ออนไลน์67 ลิงก์ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) 2567 คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งาน ระบบรายงานปพ.3 ออนไลน์2567 คลิกที่นี่

วิดีโอแนะนำการใช้งาน ระบบรายงานปพ.3 ออนไลน์2567 คลิกที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
ปพ.3 ออนไลน์การดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

ปพ.3 ออนไลน์ลิงก์ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์

ลิงก์กรอกปพ.3 ออนไลน์ ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์