ปฏิทินสอบ o-net 2567 ป.6 ม.3 ม.6 สำหรับเตรียมตัว สอบโอเน็ต 67 ในเดือน ก.พ.-มี.ค. 2567

0
741
ปฏิทินสอบ o-net 2567 ป.6 ม.3 ม.6 สำหรับเตรียมตัว สอบโอเน็ต 67 ในเดือน ก.พ.-มี.ค. 2567
ปฏิทินสอบ o-net 2567 ป.6 ม.3 ม.6 สำหรับเตรียมตัว สอบโอเน็ต 67 ในเดือน ก.พ.-มี.ค. 2567

ปฏิทินสอบ o-net 2567 ป.6 ม.3 ม.6 สำหรับเตรียมตัว สอบโอเน็ต 67 ในเดือน ก.พ.-มี.ค. 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ปฏิทินสอบ o-net 2567 ป.6 ม.3 ม.6 สำหรับเตรียมตัว สอบโอเน็ต 67 ในเดือน ก.พ.-มี.ค. 2567 มาฝากทุกท่าน แต่ก่อนที่จะไปดูปฏิทินสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2566 เรามาทำความรู้จักกับ โอเน็ต กันซักหน่อยครับ

ปฏิทินสอบ o-net 2567 ป.6 ม.3 ม.6 สำหรับเตรียมตัว สอบโอเน็ต 67 ในเดือน ก.พ.-มี.ค. 2567
ปฏิทินสอบ o-net 2567 ป.6 ม.3 ม.6 สำหรับเตรียมตัว สอบโอเน็ต 67 ในเดือน ก.พ.-มี.ค. 2567

Advertisement

O-NET คืออะไร

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือการสอบทางการศึกษาที่มีการดำเนินการในประเทศไทย เป็นการทดสอบความรู้และทักษะทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวัดความรู้และทักษะของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศ สอบ O-NET จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (สพฐ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสวัสดิการการศึกษา ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย มีทั้งการสอบทางเลือก (Selective Test) และการสอบทางวิชาชีพ (Professional Test) โดยการสอบเลือกต้องการให้นักเรียนเลือกทำข้อสอบในรายวิชาที่สอบตามหลักสูตรการศึกษา ส่วนการสอบวิชาชีพเป็นการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตนเอง สำหรับข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ

ปฏิทินสอบ o-net 2567 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 กำหนดการสอบโอเน็ต ตารางสอบ และ ปฏิทินสอบโอเน็ต สอบ ก.พ. 2567

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสอบ O-NET

ในการสอบO-NET ก็จะมีวัตถุประสงค์ในการจัดสอบหลายประการดังนี้:

  1. วัตถุประสงค์ในการวัดความรู้และทักษะทางการเรียนรู้: O-NET มีเป้าหมายในการวัดระดับความรู้และทักษะทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่3 และมัธยมศึกษาปีที่6  โดยทดสอบในรายวิชาต่างๆ เพื่อประเมินความเข้าใจและการนำไปใช้ความรู้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน.
  2. วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการสอนและหลักสูตรการศึกษา: ผลการสอบ O-NET ช่วยให้สถาบันการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการได้รับข้อมูลเพื่อปรับปรุงการสอนและการจัดหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการและทักษะที่ต้องการในสังคมและตลาดแรงงาน.
  3. วัตถุประสงค์ในการประเมินความสำเร็จของระบบการศึกษา: O-NET เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยในการประเมินความสำเร็จและประสิทธิภาพของระบบการศึกษาทั้งในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา โดยการนับถือผลการสอบ O-NET เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินสถานะและคุณภาพของระบบการศึกษาในประเทศ.
  4. วัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมสู่ระดับการศึกษาต่อ: ผลการสอบ O-NET ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเข้าสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เช่น การเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการสมัครเข้าสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับความสามารถ.
  5. วัตถุประสงค์ในการเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการพัฒนานักเรียน: ผลการสอบ O-NET สามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการพัฒนานักเรียนในด้านทักษะที่ยังขาดแคลน หรือความรู้ที่ต้องการเสริมสร้างในระดับชั้นเรียนหรือระดับสถานศึกษาเพิ่มเติม.ข้อสอบ o-net ป.6

เรื่องที่น่าสนใจ : test blueprint o-net 2567 กระดาษคําตอบ o-net 2024 ป.6 ม.3 ม.6 

สำหรับปฏิทินสอบ o-net 2567 ปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียดในการสอบของแต่ละระดับชั้นดังนี้ครับ

ระดับชั้น ป.6 วันที่ 10 ก.พ. 2567 ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินสอบโอเน็ต หรือ กำหนดการสอบโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 10 ก.พ. 2567 โดยมีรายละเอียด ตารางสอบโอเน็ต ดังนี้

เวลา 09.00 – 10.00 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.30 – 14.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 15.00 – 16.00 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 60 นาที

ระดับชั้น ม.3 วันที่ 11 ก.พ. 2567 ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินสอบโอเน็ต หรือ กำหนดการสอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 11 ก.พ. 2567 โดยมีรายละเอียด ตารางสอบโอเน็ต ดังนี้

เวลา 08.30 – 10.00 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.00 – 14.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 15.00 – 16.30 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาที

ระดับชั้น ม.6 วันที่ 24-25 ก.พ. 2567 และ 2-3 มีนาคม 2567 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบโอเน็ต O-NET ชั้นม.6 รอบที่ 1-4 วันที่ 24-25 ก.พ. 2567 และ 2-3 มีนาคม 2567

Advertisement

เวลา 08.00 – 09.30 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 09.45 – 11.15 น.  สอบวิชาภาษาไทย ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 12.15 – 13.45 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90นาที

เวลา 14.00 – 15.30 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 15.45 – 17.15 น.  สอบวิชาสังคมศึกษา ระยะเวลาสอบ 90 นาที

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 10 ก.พ. 2567

กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2566 

ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย 2567 รูปแบบข้อสอบอัตนัย

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ป.6 ปีการศึกษา 2566 

ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 11 ก.พ. 2567

กระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566 
ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

เตรียมพร้อมสอบ O-NET ม.3 2567 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566 
ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 24-25 ก.พ. 2567 และ 2-3 มีนาคม 2567

Advertisement

กระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 
ภาษาไทย / สังคมศึกษาฯ / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 
ภาษาไทย / สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

ปฏิทินสอบ o-net 2567 ป.6 ม.3 ม.6 สำหรับเตรียมตัว สอบโอเน็ต 67 ในเดือน ก.พ.-มี.ค. 2567
ปฏิทินสอบ o-net 2567 ป.6 ม.3 ม.6 สำหรับเตรียมตัว สอบโอเน็ต 67 ในเดือน ก.พ.-มี.ค. 2567