Advertisement

ปฏิทินและแผนการ สอบครูผู้ช่วย 2566 แผนการคัดเลือก การสอบแข่งขัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566

0
ปฏิทินและแผนการ สอบครูผู้ช่วย 2566 แผนการคัดเลือก การสอบแข่งขัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566
ปฏิทินและแผนการ สอบครูผู้ช่วย 2566 แผนการคัดเลือก การสอบแข่งขัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566

Advertisement

ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 2566 สวัสดีค่ะ วันนี้ ประกาศผลดอทคอม ขอนำเสนอข้อมูล ปฏิทินสอบครูผู้ช่วยและแผนการ สอบครูผู้ช่วย 2566 แผนการคัดเลือก การสอบแข่งขัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566 ที่เผยแพร่ โดย เพจ ค่ายฮักแพงแบ่งปัน พัฒนาความรู้มุ่งสู่ ครูผู้ช่วย 

ปฏิทินและแผนการ สอบครูผู้ช่วย 2566 แผนการคัดเลือก การสอบแข่งขัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566
ปฏิทินและแผนการ สอบครูผู้ช่วย 2566 แผนการคัดเลือก การสอบแข่งขัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566

สพฐ. ได้กำหนด แผนการคัดเลือก การสอบแข่งขัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566 ดังนี้ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 2566

  1. คัดเลือกรอง ผอ.สพท. ในช่วง ต.ค. 2565 – ม.ค. 2566
  2. คัดเลือก ผู้บิหารสถานศึกษา ในช่วง พ.ย. – ธ.ค. 2565
  3. คัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ในช่วง ธ.ค. 2565 – ม.ค. 2566
  4. สอบแข่งขัน 38 ค.(2) ในช่วง ม.ค. –  มี.ค. 2566
  5. สอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ในช่วง พ.ค. – ก.ค. 2566

ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 66

ปฏิทินและแผนการ สอบครูผู้ช่วย 2566 แผนการคัดเลือก การสอบแข่งขัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566
ปฏิทินและแผนการ สอบครูผู้ช่วย 2566 แผนการคัดเลือก การสอบแข่งขัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ค่ายฮักแพงแบ่งปัน พัฒนาความรู้มุ่งสู่ ครูผู้ช่วย

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แผนบรรจุ ครูพัฒนาท้องถิ่น 2565 การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุน มาแล้ว กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 2566