Advertisement

นักวิชาการถาม ลดภาระงานครูแล้ว ครูมีเวลาทำอะไร เพราะคุณภาพการเรียนรู้ไม่ดีขึ้น

0
8
นักวิชาการถาม ลดภาระงานครูแล้ว ครูมีเวลาทำอะไร เพราะคุณภาพการเรียนรู้ไม่ดีขึ้น
นักวิชาการถาม ลดภาระงานครูแล้ว ครูมีเวลาทำอะไร เพราะคุณภาพการเรียนรู้ไม่ดีขึ้น

Advertisement

นักวิชาการถาม ลดภาระงานครูแล้ว ครูมีเวลาทำอะไร เพราะคุณภาพการเรียนรู้ไม่ดีขึ้น

นักวิชาการถาม ลดภาระงานครูแล้ว ครูมีเวลาทำอะไร เพราะคุณภาพการเรียนรู้ไม่ดีขึ้น

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลได้อ่านบทความของสำนักข่าวมติชนออนไลน์ ในหัวข้อ นักวิชาการ ชี้ การศึกษาไทยกำลังสิ้นหวัง ครูได้เงินเพิ่ม แต่PISA-โอเน็ต ‘ต่ำ’ จี้รื้อโครงสร้าง  ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ครับ

จากการสัมภาษณ์ นายสมพงษ์ จิตระดับ นักวิชาการด้านการศึกษา ซึ่งสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้

เรื่องที่น่าสนใจ : ปรับขึ้นเงินเดือนครู พฤษภาคม 2567 อย่างไร รับฟังรายละเอียดการปรับขึ้นเงินเดือนครู 2567 จาก ก.ค.ศ. และ สพฐ. ได้ที่นี่

  1. ลดภาระงานครูแล้ว ครูมีเวลาทำอะไร เพราะในแง่ของคุณภาพการเรียนรู้ไม่ดีขึ้น

2. การเลื่อนวิทยฐานะของครูนั้น ไม่ตรงจุด ไม่แก้ปัญหา และไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่ควรจะเป็น เพราะค่าวิทยฐานะของครูเพิ่มขึ้น ในขณะที่คะแนนเด็กนั้นดิ่งหัวลงๆ ทั้งคะแนน PISA O-NET

3. เรายังติดหล่มกับ 8 กลุ่มสาระที่ใช้กันตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน แต่โลกไปถึงไหนแล้ว เด็กของเราเรียนอยู่กับเนื้อหาวิชาการที่โบราณ คร่ำครึ และไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย เราจะย่ำอยู่กับอดีตหรือไม่

4. โครงสร้างระบบที่ใหญ่โต เทอะทะ รวมศูนย์ และใช้งบประมาณมากแบบนี้ แต่ผลสัมฤทธิ์ยังต่ำ รัฐบาลยังตัดสินใจจากระบบและโครงสร้างแบบนี้ต่อไปจริงๆ หรือไม่

ท่านสามารถอ่านบทความฉบับเต็มในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้ที่ มติชนออนไลน์ : นักวิชาการ ชี้ การศึกษาไทยกำลังสิ้นหวัง ครูได้เงินเพิ่ม แต่PISA-โอเน็ต ‘ต่ำ’ จี้รื้อโครงสร้าง