ถ้าคุณครูได้เลื่อนเงินเดือนทั้งปี1.5ขั้น จะเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ร้อยละเท่าไร

0
783
ปกแฟ้มประเมินเลื่อนเงินเดือนครู
ปกแฟ้มประเมินเลื่อนเงินเดือนครู

 

ปกแฟ้มประเมินเลื่อนเงินเดือนครู
ปกแฟ้มประเมินเลื่อนเงินเดือนครู

Advertisement

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวและสาระดีดีมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับ โดยวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบเดิมคือรูปแบบการเลื่อนเงินเดือน แบบขั้นเงินเดือน กับ รูปแบบใหม่คือการเลื่อนแบบร้อยละ ซึ่งวันนี้เราจะมาลองเลื่อนเงินเดือนดูครับว่าคุณครูแต่ละระดับ แต่ละวิทยฐานะ จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละเท่าไหร่ ถ้าใน 1 ปี  ได้เลื่อนเงินเดือน 1.5 ขั้น ซึ่งเป็นที่มาของคำถามที่ว่า ” ถ้าคุณครูได้เลื่อนเงินเดือนทั้งปี1.5ขั้น จะเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ร้อยละเท่าไร ”

** ขออนุญาตนำเรียนทุกท่านทราบเบื้องต้นว่าข้อมูลนี้เป็นเพียงการคำนวณเปรียบเทียบรูปแบบการเลื่อนเงินเดือนทั้ง2แบบเท่านั้น ซึ่งในการเลื่อนเงินเดือนจริงของแต่ละโรงเรียนจะมีวงเงิน การกำหนดจำนวนร้อยละที่แต่งต่างกันออกไป เงินที่ใช้เลื่อนก็ต้องปัดให้เป็นเต็มสิบ พร้อมทั้งในแต่ละรอบเลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 6 (รวม2รอบ ไม่เกินร้อยละ 12) ครับ 

ย้อนความหลังกับระบบแท่งเงินเดือนครู

จากเดิมก่อน 1 ตุลาคม 2561 คุณครูจะได้เลื่อนเงินเดือนในรูปแบบขั้นเงินเดือน โดยมีรอบการประเมิน 2 ครั้ง โดยเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เม.ย. และ 1 ต.ค. ของทุกปี ซึ่งระบบขั้นเงินเเดือนจะสามารถมองเห็นภาพในอนาคตได้ว่าถ้าคุณครูได้เลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น 1.0 ขั้น 1.5 ขั้น และ 2 ขั้น เงินเดือนใหม่ในอนาคต คือ เท่าไร โดยคุณครูแต่ละระดับก็จะใช้จำนวนเงินในการเลื่อนขั้นแตกต่างกันออกไป ดังภาพ

การเลื่อนแบบร้อยละจะมีฐานในการคำนวณ

สำหรับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละนั้น ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้มีฐานที่ใช้ในการคำนวณเงินที่จะต้องใช้ในการเลื่อนเงินเดือน โดยจะกำหนดฐานในการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับออกเป็นฐานบนและฐานล่าง ซึ่งมีช่วงเงินเดือนระบุไว้ ทำให้คุณครูผู้ที่มีเงินเดือนอยู่ในแต่ละช่วงเงินเดือน ของแต่ละระดับ ต้องคำนวณหาเงินที่จะใช้ในการเลื่อนเงินเดือนจากฐานคำนวณ ดังภาพ

ถ้าคุณครูได้เลื่อนเงินเดือนทั้งปี1.5ขั้น จะเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ร้อยละเท่าไร
ถ้าคุณครูได้เลื่อนเงินเดือนทั้งปี1.5ขั้น จะเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ร้อยละเท่าไร

ลองเลื่อนเงินเดือนคุณครูแต่ละตำแหน่งเปรียบเทียบระหว่างระบบขั้นเงินเดือนกับระบบร้อยละ

ตัวอย่างที่ 1 

นาย ก ตำแหน่งครูผู้ช่วย เงินเดือน 15,050 บาท (ก่อน 1 เม.ย. 62) ได้เลื่อนเงินเดือนทั้งปี 1.5 ขั้น ถ้าคำนวณเป็นร้อยละได้เท่าไร

นาย ก ตำแหน่งครูผู้ช่วย เงินเดือน 15,050 บาท จะมีรายละเอียดการเลื่อนดังนี้

0.5 ขั้น  จาก 15,050 เป็น 15,430

0.5 ขั้น  จาก 15,430 เป็น 15,800

0.5 ขั้น  จาก 15,800 เป็น 16,190

จะใช้เงินไปทั้งสิ้น (เงินเดือนใหม่ – เงินเดือนเดิม) 16,190 – 15,050 = 1,140 บาท

นำเงินจำนวน 1,140 บาท ไปคำนวณหาร้อยละที่ต้องได้ จากฐานคำนวณ โดยฐานคำนวณของครูผู้ช่วย ซึ่งเงินเดือน 15,050 บาทจะอยู่ในฐานล่าง คือ 17,480 บาท โดยจะสามารถคำนวณหาร้อยละที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ดังนี้ครับ

(เงินที่ใช้เลื่อน / ฐานในการคำนวณ) X 100 = ร้อยละใช้เลื่อน

(1,140 / 17,480) X 100 = 6.52

ดังนั้น นาย ก จะต้องได้เลื่อนเงินเดือน 2 รอบ (เม.ย. กับ ต.ค.) รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.52 ครับ

ตัวอย่างที่ 2 

นาย ข ตำแหน่งครู คศ.1 เงินเดือน 19,100 บาท (ก่อน 1 เม.ย. 62) ได้เลื่อนเงินเดือนทั้งปี 1.5 ขั้น ถ้าคำนวณเป็นร้อยละได้เท่าไร

นาย ข ตำแหน่งครู คศ.1 เงินเดือน 19,100 บาท จะมีรายละเอียดการเลื่อนดังนี้

0.5 ขั้น  จาก 19,100 เป็น 19,510

0.5 ขั้น  จาก 19,510 เป็น 19,920

0.5 ขั้น  จาก 19,920 เป็น 20,320

จะใช้เงินไปทั้งสิ้น (เงินเดือนใหม่ – เงินเดือนเดิม) 20,320 – 19,100 = 1,220 บาท

Advertisement

นำเงินจำนวน 1,220 บาท ไปคำนวณหาร้อยละที่ต้องได้ จากฐานคำนวณ โดยฐานคำนวณของครู คศ.1 ซึ่งเงินเดือน 19,100 บาทจะอยู่ในฐานล่าง คือ 22,780 บาท โดยจะสามารถคำนวณหาร้อยละที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ดังนี้ครับ

(เงินที่ใช้เลื่อน / ฐานในการคำนวณ) X 100 = ร้อยละใช้เลื่อน

(1,220 / 22,780) X 100 = 5.36

ดังนั้น นาย ข จะต้องได้เลื่อนเงินเดือน 2 รอบ (เม.ย. กับ ต.ค.) รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.36 ครับ

ตัวอย่างที่ 3 

นาย ค ตำแหน่งครู คศ.2 เงินเดือน 25,440 บาท (ก่อน 1 เม.ย. 62) ได้เลื่อนเงินเดือนทั้งปี 1.5 ขั้น ถ้าคำนวณเป็นร้อยละได้เท่าไร

นาย ค ตำแหน่งครู คศ.2 เงินเดือน 25,440 บาท จะมีรายละเอียดการเลื่อนดังนี้

0.5 ขั้น  จาก 25,440 เป็น 25,930

0.5 ขั้น  จาก 25,930 เป็น 26,450

0.5 ขั้น  จาก 26,450 เป็น 26,980

จะใช้เงินไปทั้งสิ้น (เงินเดือนใหม่ – เงินเดือนเดิม) 26,980 – 25,440 = 1,540 บาท

นำเงินจำนวน 1,540 บาท ไปคำนวณหาร้อยละที่ต้องได้ จากฐานคำนวณ โดยฐานคำนวณของครู คศ.2 ซึ่งเงินเดือน 25,440  บาทจะอยู่ในฐานล่าง คือ 30,200 บาท โดยจะสามารถคำนวณหาร้อยละที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ดังนี้ครับ

(เงินที่ใช้เลื่อน / ฐานในการคำนวณ) X 100 = ร้อยละใช้เลื่อน

(1,540 / 30,200) X 100 = 5.10

ดังนั้น นาย ค จะต้องได้เลื่อนเงินเดือน 2 รอบ (เม.ย. กับ ต.ค.) รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.10 ครับ

ตัวอย่างที่ 4 

นาย ง ตำแหน่งครู คศ.3 เงินเดือน 35,120 บาท (ก่อน 1 เม.ย. 62) ได้เลื่อนเงินเดือนทั้งปี 1.5 ขั้น ถ้าคำนวณเป็นร้อยละได้เท่าไร

นาย ง ตำแหน่งครู คศ.3 เงินเดือน 35,120 บาท จะมีรายละเอียดการเลื่อนดังนี้

0.5 ขั้น  จาก 35,120 เป็น 35,800

0.5 ขั้น  จาก 35,800 เป็น 36,480

0.5 ขั้น  จาก 36,480 เป็น 37,200

จะใช้เงินไปทั้งสิ้น (เงินเดือนใหม่ – เงินเดือนเดิม) 37,200 – 35,120 = 2,080 บาท

Advertisement

นำเงินจำนวน 2,080 บาท ไปคำนวณหาร้อยละที่ต้องได้ จากฐานคำนวณ โดยฐานคำนวณของครู คศ.3 ซึ่งเงินเดือน 35,120  บาทจะอยู่ในฐานล่าง คือ 37,200 บาท โดยจะสามารถคำนวณหาร้อยละที่ใช้เลื่อนเงินเดือนได้ดังนี้ครับ

(เงินที่ใช้เลื่อน / ฐานในการคำนวณ) X 100 = ร้อยละใช้เลื่อน

(2,080 / 37,200) X 100 = 5.60

ดังนั้น นาย ง จะต้องได้เลื่อนเงินเดือน 2 รอบ (เม.ย. กับ ต.ค.) รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.60 ครับ

หมายเหตุ : คุณครูสามารถนำเงินเดือนของตนเองที่ได้รับก่อน 1 เม.ย. 2562 มาลองคำนวณตามวิธีการข้างต้นได้ครับ

หวังว่าบทความนี้ คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ

ทีมงานประกาศผลดอทคอม