ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอน การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ (กรณีประกอบวิชาชีพและมิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา )วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service อย่างละเอียด

0
157
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบประกอบวิชาชีพครู คือ หลักฐานที่ออกให้แก่ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้ และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพที่คุรุสภากำหนด และมีสิทธิประกอบวิชาชีพควบคุมได้ตามกฎหมาย โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอายุ 5 ปี

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน คือ หลักฐานที่ออกให้แก่ผู้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภามีสิทธิประกอบวิชาชีพครูโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารสถานศึกษา และเมื่อปฏิบัติการสอนเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการรับรองจากสถานศึกษา ให้นำหลักฐานการผ่านการรับรองประสบการณ์การสอนจากสถานศึกษา และใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมายื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ทั้งนี้ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 โดยใบอนุญาตปฏิบัติการสอน มีอายุ 2 ปี

หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ประเภทครู) คือ หนังสือที่ออกให้แก่ผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครู แต่ไม่มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ ใบประกอบวิชาชีพครู เป็นการอนุญาตให้เฉพาะบุคคล เฉพาะสถานศึกษาที่ขออนุุญาต โดยให้หน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาที่มีความจำเป็นต้องรับผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นผู้ยื่นคำขอพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อำนวยการสถานศึกษา และมีเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป หนังสืออนุญาตมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา และหากผู้ได้รับอนุญาตมีการประพฤติปฏิบัติตนฝ่าฝืนจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือลาออก หรือย้ายสถานศึกษา ให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าวสิ้นสุด

การต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับคุณครูมาฝากเช่นเคยค่ะ ซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของการ ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ การต่อใบประกอบวิชาชีพครูนั่นเองค่ะ ไปดูขั้นตอนการ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ กันเลยนะคะ

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service

Advertisement

1.คุณครูเข้าไปที่เว็บไซต์ KSP Self Service ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากันเลยค่ะ https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วจะปรากฏหน้าต่างระบบ KSP Self Service  สำหรับต่อใบประกอบวิชาชีพดังภาพค่ะ
จากนั้นคลิกที่ สมัครสมาชิกใหม่ค่ะ

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service

 

จากนั้นเลือกที่ ยอมรับเงื่อนไข และ กดตกลงค่ะ

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service

 

จะปรากฏหน้าต่างสำหรับสมัครสมาชิกดังภาพ ซึ่งในขั้นตอนนี้ คุณครูจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมคือ บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพราะจะต้องกรอกเลขหลังบัตรประชาชน และ เลขรหัสบ้านที่ปรากฏบนทะเบียนบ้านด้วยค่ะ

 

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service

พอคุณครูทำการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย และถูกต้อง ระบบจะแจ้งว่า สมัครสมาชิกสำเร็จสามารถเข้าใช้งานได้แล้ว จากนั้น กดที่ปุ่ม ปิด

 

เว็บไซต์จะปรากฏหน้าเข้าสู่ระบบ ให้คุณครูทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านที่เราได้ทำการตั้งในขั้นตอนก่อนหน้าได้เลยค่ะ

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service

 

จากนั้นให้คุณครูไปเลือกที่เมนู ใบอนุญาต แล้วไปเลือก ยื่นคำขอต่อใบอนุญาติ แล้วเลือกที่ ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตครูชั้นต้น ดังภาพนะคะ

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service

 

กรอกข้อมูลตามที่ปรากฏ แล้วจะมีช่องหน่วยงานที่สังกัด ในช่องนี้คุณครูต้องคลิกที่ ปุ่มสีฟ้าดังภาพเพื่อทำการค้นหาโรงเรียนค่ะ

 

เมื่อคลิกแล้วจะมาที่หน้าค้นหาโรงเรียน ให้คุณครูเลือก ชื่อโรงเรียน และทำการพิมพ์ชื่อโรงเรียนลงในช่องว่าง แล้วกดค้นหา จากนั้น คลิกเลือกที่ชื่อโรงเรียนของคุณครูนะคะ

 

ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของการเพิ่มวุฒิการศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราต้องเพิ่มเข้าไปในระบบ ในขั้นตอนนี้คุณครูจะต้องเตรียม ทรานสคริปต์ และใบปริญญาบัตร เพื่อดูวันเข้าศึกษาและวันจบการศึกษา ซึ่งหากมีทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ก็กรอกข้อมูลทั้งสองอย่างเลยนะคะ

Advertisement

 

ในส่วนของข้อสอง ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน คุณครูจะต้องกรอกรายละเอียดอย่างน้อย 3 กิจกรรม ซึ่งหากมีมากกว่า 3 ก็กรอกได้เลยนะคะ วิธีการกรอกก็คือ เลือกที่ช่องหน้าเลขข้อได้เลยค่ะ

 

จากนั้นจะเป็นส่วนของการรับรองคุณสมบัติ คุณครูเลือกที่รับรองคุณสมบัติแล้ว ใส่ชื่อผู้รับรองได้เลยค่ะ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นชื่อผู้บังคับบัญชาค่ะ

 

มาถึงส่วนสุดท้ายคือการแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากค่ะ คุณครูต้องทำการแนบไฟล์ pdf ตามข้อที่คุณครูทำการเลือก ในข้อสอง อย่าลืมดูให้ตรงข้อนะคะ โดยวิธีการแนบไฟล์ให้คลิกที่ปุ่มสีส้ม ทำการลากไฟล์มาวาง แล้วกดบันทึกค่ะ ถ้าแนบไฟล์เสร็จจะขึ้นปุ่มสีเขียว ซึ่งเราสามารถคลิกที่ปุ่มสีเขียวเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้นะคะ ถ้าตรวจสอบเสร็จแล้วกดที่ บันทึกและส่งตรวจสอบได้เลยค่ะ

 

 

 

พอกดที่ปิดแล้ว ให้คุณครูไปคลิกที่ ตรวจสอบข้อมูล แล้วเลือก ตรวจสอบสถานะ จะปรากฏข้อมูลสถานะการต่อใบประกอบวิชาชีพค่ะ จากนั้นรอประมาณ 3 วันทำการ คุณครูเข้าสู่ระบบมาใหม่ แล้วคลิกที่ปุ่มสีเขียวเพื่อปริ้นใบชำระเงิน ไปชำระเงินที่ 7-11 พอชำระเงินเสร็จก็รอประมาณ 1-2 อาทิตย์ ก็จะสามารถปริ้นใบประกอบวิชาชีพครู ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยค่ะ

ขั้นตอนและวิธีการ การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ (กรณีประกอบวิชาชีพและมิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา )

1. เข้าไปที่เว็บ https://selfservice.ksp.or.th
2. สมัครสมาชิกก่อนถึงจะเข้าระบบได้ ซึ่งการสมัครสมาชิกก็กรอกข้อมูลลงไป และจะต้องแนบไฟล์รูปภาพ ถ่ายภาพถือบัตรประชาชน
3. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบทำการต่อใบประกอบวิชาชีพได้
4. กดตรงคำว่าใบอนุญาต แล้วเลือก
1 ขอต่อใบอนุญาตครูไทย
2 บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู

5. กรอกข้อมูลส่วนตัว อัพรูปถ่าย
6. ตรงสังกัด ให้เลือกผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ใครที่ประกอบวิชาชีพก็เลือกสังกัดตัวเองได้เลย )
7. สถานะปัจจุบัน อันนี้เราเลือก มิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
8. มาตรฐานความรู้ ให้เลือก มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าวุฒิอื่นที่คุรุสภารองรับ

***ปล. ถ้าคนที่เลือกประกอบวิชาชีพครู จะต้องอัพเกียรติบัตร 3 แผ่น ตามหัวข้อที่เขากำหนดมาให้

9. ผู้มิได้ประกอบวิชาชีพครู ให้เลือก รอเข้ารับการอบรม (โทรสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วว่าไม่ได้อบรม)
10. รับรองคุณสมบัติ ให้รับรองตนเอง(อันนี้เราไม่ได้รับรอง 55 )
11. แนบเอกสารบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง และรูปถ่าย ยืนยันข้อมูล
12. รอตรวจสอบเอกสาร ปริ้นใบจ่ายเงินไปจ่ายที่เซเว่น หรือธนาคารกรุงไทย
13. จ่ายเงินเสร็จ รอตรวจสอบ หลังจากจ่ายเงินประมาณ 2 สัปดาห์ก็ปริ้นใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ได้
>> ระยะเวลาช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ต่อใบประกอบ <<

14. การปริ้นใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
– ให้เลือกเมนู ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ และสำเนาใบอนุญาต
– เลือกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ ( ตั้งแต่ 16 ต.ค. 63 เพราะของเราหมดอายุ มี.ค. 64) ของใครก่อนก็เลือกก่อน 16 ต.ค. 63 ได้เลย

❌ เมื่อยืนยันข้อมูลแล้วไม่สามารถแก้ไขได้❌

✅✅ปัจจุบันได้มีการยกเลิกการส่งใบประกอบวิชาชีพและบัตรประจำตัวมาให้ที่บ้านแล้ว ✅✅

❌ ไม่ต้องเดินทางไปที่คุรุสภา เพราะไม่มีการรับเรื่องต่อใบประกอบวิชาชีพแล้ว แต่มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ และมีเจ้าหน้าที่ให้สอบถามวิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพ ❌

Advertisement

 

ประกาศผลดอทคอม หวังว่า การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์  ขั้นตอนการต่อ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service อย่างละเอียด จะมีประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะคะ ขอขอบคุณที่มาของภาพระบบ จาก คุรุสภาค่ะ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service

ใบประกอบวิชาชีพครู แบบใหม่ นโยบายปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อบังคับคุรุสภาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแนวใหม่

แบบคำร้องขอรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการร้บรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service อย่างละเอียด