ตารางสอบ o-net ม.6 ออนไลน์ กำหนดการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565

0
71
ตารางสอบ o-net ม.6 ออนไลน์ กำหนดการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบ o-net ม.6 ออนไลน์ กำหนดการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบ o-net ม.6 ออนไลน์ กำหนดการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบ o-net ม.6 ออนไลน์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ปรับรูปแบบการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากเดิมเป็นการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ (Paper Pencil) สู่การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เป็นครั้งแรก

ตารางสอบ o-net ม.6 ออนไลน์ กำหนดการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบo-net ม.6 ออนไลน์ กำหนดการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565

Advertisement

ตาราง สอบ o-net ม.6 ออนไลน์ กำหนดการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565 การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล เป็นการขยายโอกาส ในการทดสอบ ให้กับนักเรียนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  ตลอดจนรองรับรูปแบบการทดสอบ ที่มีการใช้สื่อสารสนเทศ แบบผสมผสาน และทันสมัย เช่น ภาพ เสียง วีดิทัศน์ ฯลฯ ที่การทดสอบด้วยกระดาษ ไม่สามารถทําได้ ซึ่งทําให้ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการจัดการทดสอบ โดยมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 62 แห่งทั่วประเทศ ทําหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบ O-NET

เช็ครายละเอียดการสอบo-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing เพิ่มเติมที่นี่

ตารางสอบ o-net ม.6 ออนไลน์ กำหนดการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565

Advertisement

ตารางสอบ o-net ม.6 ออนไลน์ กำหนดการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565

เช็ครายละเอียดการสอบo-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing เพิ่มเติมที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

Advertisement

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 2566 ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย และ ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย สามารถดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ทุกปีการศึกษาได้ที่นี่ และไฟล์ข้อสอบโอเน็ตล่าสุด ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย 5 ปีย้อนหลัง 2562,2563,2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต พร้อมเฉลย ปีล่าสุดได้ที่นี่