Advertisement

ตัวอย่างทํา เร ซู เม่ สมัครงานฟรี 2567 และ วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงานให้น่าสนใจพร้อมตัวอย่าง 2024

0
ตัวอย่างทํา เร ซู เม่ สมัครงานฟรี 2567 และ วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงานให้น่าสนใจพร้อมตัวอย่าง 2024
ตัวอย่างทํา เร ซู เม่ สมัครงานฟรี 2567 และ วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงานให้น่าสนใจพร้อมตัวอย่าง 2024

Advertisement

ตัวอย่างทํา เร ซู เม่ สมัครงานฟรี 2567 และ วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงานให้น่าสนใจพร้อมตัวอย่าง 2024

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ตัวอย่างทํา เร ซู เม่ สมัครงานฟรี และ วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงานให้น่าสนใจพร้อมตัวอย่าง ปี 2567 หรือ 2024 มาฝากทุกท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่างทํา เร ซู เม่ สมัครงานฟรี 2567 และ วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงานให้น่าสนใจพร้อมตัวอย่าง 2024
ตัวอย่างทํา เรซูเม่ สมัครงานฟรี 2567 และ วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงานให้น่าสนใจพร้อมตัวอย่าง 2024

“เรซูเม่” (Resume) คือเอกสารสรุปประวัติการทำงานและความสามารถของบุคคลที่ใช้ในการสมัครงานหรือเพื่อการสมัครศึกษาต่อ เป็นเอกสารที่สำคัญในการแสดงความรู้สึกตนเองและประสบการณ์ทางอาชีพต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้รับสมัคร และเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครต่อตำแหน่งงานหรือโปรแกรมการศึกษาต่างๆ

เรซูเม่จะประกอบด้วยข้อมูลหลักๆ เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ประวัติการศึกษา, ประสบการณ์ทำงาน, ทักษะและความสามารถ, โครงการที่เคยทำ, และข้อมูลติดต่อ เพื่อให้ผู้รับสมัครสามารถประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครต่อตำแหน่งงานหรือโปรแกรมการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะ

การเขียนเรซูเม่ที่มีโครงสร้างชัดเจน และสามารถเน้นไปที่ประสบการณ์และทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหรือโปรแกรมการศึกษาที่ต้องการสมัคร จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการสัมภาษณ์และความสนใจจากผู้รับสมัครมากขึ้น

วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงานให้น่าสนใจพร้อมตัวอย่าง

ซึ่งใช้ในการสมัครงาน วัตถุประสงค์ของ RESUME ที่สำคัญ คือ การแนะนำตัวกับผู้ว่าจ้างดังนั้น RESUME จึงเป็นเอกสารสำคัญใน การนำเสนอตัวเองเพื่อการสมัครตำแหน่งงานที่ต้องการ

ตัวอย่าง ไฟล์เรซูเม่ ฟรี คลิกที่นี่ 

องค์ประกอบของ RESUME อาจแบ่งได้เป็น 7 ส่วน ดังนี้

– ประวัติส่วนตัว (Personal Information)
ข้อมูลส่วนตัว ยศ/ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล
น้ำหนัก ส่วนสูง (จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่บางตำแหน่งต้องใช้)
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ e-mail address
รูปถ่ายสุภาพ (ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องแบบ แต่ต้องแต่งกายและมีท่าทางสุภาพ)
ประวัติการศึกษา (Education) (เรียงลำดับจากสูงสุด)
ปริญญาเอก (ชื่อคุณวุฒิ สาขาที่จบ)
ปริญญาโท (ชื่อคุณวุฒิ สาขาที่จบ)
ปริญญาตรี (ชื่อคุณวุฒิ สาขาที่จบ ถ้ามีเกียรตินิยมก็สามารถใส่ได้)
ประกาศนียบัตรทีผ่านหลักสูตรอบรมต่างๆ ทั้งออนไลน์ ออนไซต์
ทุนการศึกษา ที่ได้รับ หรือทุนวิจัยในระดับอุดมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับประถมศึกษา

หมายเหตุ ระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้

เรื่องที่น่าสนใจ : ตัวอย่าง resume และ วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงานให้น่าสนใจพร้อมตัวอย่าง

– จุดมุ่งหมายในการทำงาน (Career Objective) กล่าวถึงความน่าสนใจของงานตำแหน่งงาน หรือเป้าหมายในการทำงาน ซึ่งส่วนนี้อาจมีผลต่อการพิจารณาเงินเดือนและตำแหน่งงาน
ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)
การทำงาน (ถ้ามี) ตำแหน่งและบริษัทที่เคยร่วมงาน
การฝึกงาน ตำแหน่งและบริษัทที่เคยฝึกงาน
รายละเอียดงานที่เคยทำ พอสังเขป
กิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ที่เคยทำตอนเรียน เช่น งานอาสา งานออกค่าย โครงการประกวดไอเดียต่าง ๆ เป็นต้น

หมายเหตุ ควรลำดับช่วงเวลาจากปัจจุบัน ไปถึงอดีต

– ทักษะและความสามารถพิเศษ (Skills)
การใช้ภาษา (ควรบอกระดับว่า ดี ปานกลาง หรือพอใช้ได้)
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
การขับรถ
ทักษะอื่น ๆ เช่น ดนตรี กีฬา งานอดิเรก เป็นต้น

หมายเหตุ พิจารณาการระบุรายละเอียดตามตำแหน่งงานที่สมัคร

– รางวัลผลงานที่ประสบความสำเร็จต่างๆ (Honors/ Awards)
ผลงานการประกวด/แข่งขัน/รางวัลที่ได้รับ
การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ

หมายเหตุ ควรลำดับช่วงเวลาจากปัจจุบัน ไปถึงอดีต

– ระบุชื่อบุคคลที่สามารถรับรองหรือให้ข้อมูลให้กับบริษัทที่สมัครงาน (reference)

โดยต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล และช่องทางการติดต่อต่าง ๆ

ส่วนใหญ่นักศึกษาจบใหม่ จะอ้างอิงถึงอาจารย์ หรือผู้ที่เคยทำงานแล้วสามารถอ้างอิงถึงผู้บังคับบัญชาในอดีตได้ แต่ไม่ควรอ้างอิงถึงบุคคลในครอบครัว

ทริกในการเขียนรีซูเม่
RESUME ที่ดี ควรกระชับและจบใน 1 หน้า หรือถ้ายาวมากก็ไม่ควรเกิน 2 หน้า
ไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด 7 ส่วน ตัดออกได้
RESUME คือ เครื่องมือในนำเสนอตัวเอง ดังนั้นจึงควรใส่ใจ และสร้างความน่าประทับใจใน RESUME

ตัวอย่างresume free คลิกที่นี่ 

ตัวอย่างทํา เร ซู เม่ สมัครงานฟรี และ วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงานให้น่าสนใจพร้อมตัวอย่าง
ตัวอย่างทําเร ซู เม่ สมัครงานฟรี และ วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงานให้น่าสนใจพร้อมตัวอย่าง

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.aecjoblisting.com/