ตัวอย่างข้อสอบ O-NET โอเน็ต 2567 ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบประจำปีการศึกษา 2566 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

0
880
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET โอเน็ต 2567 ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบประจำปีการศึกษา 2566 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET โอเน็ต 2567 ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบประจำปีการศึกษา 2566 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET โอเน็ต 2567 ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบประจำปีการศึกษา 2566 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 โดยปีนี้ได้จัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2567 โดยสทศ.ได้เผยแพร่ ตัวอย่างข้อสอบ O-NET โอเน็ต 2567 ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบประจำปีการศึกษา 2566 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ซึ่งคุณครูนักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบเนื้อหาและขจ้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET โอเน็ต 2567 ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบประจำปีการศึกษา 2566 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET โอเน็ต 2567 ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบประจำปีการศึกษา 2566 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

Advertisement

O-NET คืออะไร

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือการสอบทางการศึกษาที่มีการดำเนินการในประเทศไทย เป็นการทดสอบความรู้และทักษะทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวัดความรู้และทักษะของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศ สอบ O-NET จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (สพฐ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสวัสดิการการศึกษา ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย มีทั้งการสอบทางเลือก (Selective Test) และการสอบทางวิชาชีพ (Professional Test) โดยการสอบเลือกต้องการให้นักเรียนเลือกทำข้อสอบในรายวิชาที่สอบตามหลักสูตรการศึกษา ส่วนการสอบวิชาชีพเป็นการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตนเอง

คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ o-net 2567 ได้ที่นี่

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 10 ก.พ. 2567

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2566  สำหรับสอบโอเน็ต ก.พ. 2567 (รออัพเดต)

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565

กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2566 

ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย 2567 รูปแบบข้อสอบอัตนัย

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ป.6 ปีการศึกษา 2566 

ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

เช็คคะแนน onet 2567 ป.6 ที่สอบ 10 ก.พ. 2567 เช็คคะแนน onet 2567 ม.3 ที่สอบ 11 ก.พ. 2567 เช็คคะแนน onet 2567 ม.6 ที่สอบ ก.พ.-มี.ค. 2567 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 11 ก.พ. 2567

Advertisement

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566  สำหรับสอบโอเน็ต ก.พ. 2567 (รออัพเดต)

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565

กระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566 
ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

เตรียมพร้อมสอบ O-NET ม.3 2567 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566 
ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 24-25 ก.พ. 2567 และ 2-3 มีนาคม 2567

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566  สำหรับสอบโอเน็ต ก.พ. – มี.ค. 2567 (รออัพเดต)

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565

กระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 
ภาษาไทย / สังคมศึกษาฯ / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

Advertisement

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 
ภาษาไทย / สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET โอเน็ต 2567 ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบประจำปีการศึกษา 2566 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
ตัวอย่างข้อสอบO-NET โอเน็ต 2567 ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบประจำปีการศึกษา 2566 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

เรื่องที่น่าสนใจ :

ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 และ คะแนนโอเน็ต 67 ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.3 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.6 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่