ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ป.6 2566 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565  สำหรับสอบในเดือน ก.พ. 2566

0
593
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ป.6 2566 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565  สำหรับสอบในเดือน ก.พ. 2566
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ป.6 2566 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565  สำหรับสอบในเดือน ก.พ. 2566

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ป.6 2566 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565  สำหรับสอบในเดือน ก.พ. 2566

สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ระดับชั้น ป.6 เพื่อเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาต่างประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ป.6 2566 (ปีการศึกษา 2565) และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 2566 (ปีการศึกษา 2565)  สำหรับสอบในเดือน ก.พ. 2566 ได้ดังลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ป.6 2566 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565  สำหรับสอบในเดือน ก.พ. 2566
ตัวอย่างข้อสอบO-NET ป.6 2566 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565  สำหรับสอบในเดือน ก.พ. 2566

Advertisement

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 สำหรับการสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565 

  1. ตัวอย่างกระดาษคำตอบ วิชาภาษาไทย 
  2. ตัวอย่างกระดาษคำตอบ วิชาภาษาอังกฤษ 
  3. ตัวอย่างกระดาษคำตอบ วิชาคณิตศาสตร์   
  4. ตัวอย่างกระดาษคำตอบ วิชาวิทยาศาสตร์

Advertisement

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นป.6

  1. รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาไทย 
  2. รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาภาษาอังกฤษ 
  3. รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาคณิตศาสตร์ 
  4. รูปแบบข้อสอบTest Blueprint วิชาวิทยาศาสตร์ 

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

Advertisement

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 2566 ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย และ ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย สามารถดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ทุกปีการศึกษาได้ที่นี่ และไฟล์ข้อสอบโอเน็ตล่าสุด ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย 5 ปีย้อนหลัง 2562,2563,2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต พร้อมเฉลย ปีล่าสุดได้ที่นี่