ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่จะสอบเดือนก.พ.2566

0
405
ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่จะสอบเดือนก.พ.2566
ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่จะสอบเดือนก.พ.2566

ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่จะสอบเดือนก.พ.2566

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมได้นำ ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่จะสอบเดือนก.พ.2566มาให้คุรครูและนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบได้ศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อเตรียมตัวทำข้อสอบโอเน็ต

การทอสอบ โอเน็ต (O-NET) เป็นการทดสอบเพื่อเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ม.3) ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาต่างประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบo-net รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ม.3 ปี การศึกษา 2565 ได้ดังลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 
ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่จะสอบเดือนก.พ.2566

Advertisement

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต ม.3 ปี 2566 ปีการศึกษา 2565

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต ม.3  วิชาคณิตศาสตร์
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต ม.3  วิชาวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 
ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่จะสอบเดือนก.พ.2566

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ม.3 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)วิชาภาษาไทย

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)วิชาภาษาอังกฤษ

Advertisement

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)วิชาคณิตศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)วิชาวิทยาศาสตร์

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

Advertisement

เรื่องที่น่าสนใจ :

ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 และ คะแนนโอเน็ต 67 ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.3 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.6 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่