Advertisement

ตราครุฑ png jpg ดาวน์โหลดตราครุฑ ไฟล์ png jpg ปี 2567 สำหรับ ใส่เอกสารราชการไทย ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

0
ตราครุฑ png jpg ดาวน์โหลดตราครุฑ ไฟล์ปี 2567 สำหรับ ใส่เอกสารราชการไทย ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่
ตราครุฑ png jpg ดาวน์โหลดตราครุฑ ไฟล์ปี 2567 สำหรับ ใส่เอกสารราชการไทย ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

Advertisement

ตราครุฑ png jpg ดาวน์โหลดตราครุฑ ไฟล์ png jpg ปี 2567 สำหรับ ใส่เอกสารราชการไทย ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ตราครุฑ png jpg ดาวน์โหลดตราครุฑ ไฟล์ png jpg ปี 2567 สำหรับ ใส่เอกสารราชการไทย ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

ครุฑ เป็นพาหนะของพระนารายณ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติและเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ตามแนวคิดสมมุติเทพ โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่หลัง พ.ศ. 2436 เป็นต้นมา แต่มาใช้อย่างเต็มที่แทนตราแผ่นดินเดิมทั้งหมดเมื่อ พ.ศ. 2453

เรื่องที่น่าสนใจ : ตัวอย่าง การเขียนแสดงความคิดเห็น ครู ในสมุดพก ป.พ. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน จากการเขียนแสดงความคิดเห็นของครู
ตัวอย่างหนังสือชื่นชม 2567 นักเรียน บุคลากร ข้าราชการ หน่วยงานเอกชน ไฟล์ word doc ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือชื่นชม ชมเชย ได้ที่นี่

ตราแผ่นดินของไทย คือตราพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ เทพพาหนะของพระนารายณ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติและเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ตามแนวคิดสมมติเทพ โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่หลัง พ.ศ. 2436 เป็นต้นมา แต่มาใช้อย่างเต็มที่แทนตราแผ่นดินเดิมทั้งหมดเมื่อ พ.ศ. 2453

ตราครุฑ png jpg ดาวน์โหลดตราครุฑ สำหรับ ใส่เอกสารราชการไทย ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่
ตราครุฑpng jpg ดาวน์โหลดตราครุฑ สำหรับ ใส่เอกสารราชการไทย ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

ไฟล์ ตราครุฑ png ดาวน์โหลดตราครุฑที่นี่ (ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัวหนังสือราชการไทย แบบที่นิยมใช้กันมาก)

ตราครุฑ png jpg ดาวน์โหลดตราครุฑ สำหรับ ใส่เอกสารราชการไทย ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่
ตราครุฑpng jpg ดาวน์โหลดตราครุฑ สำหรับ ใส่เอกสารราชการไทย ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

ไฟล์ ตราครุฑ png ดาวน์โหลดตราครุฑที่นี่ (แบบที่นิยมใช้กันมากอีกแบบหนึ่ง)

ขอบคุณท่มาจาก :

ตราแผ่นดินของไทย – วิกิพีเดีย

ตราครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการ