แนวข้อสอบภาค ก เล่ม 3 (ความรู้ความสามารถทั่วไป) สำหรับสอบรับราชการ

0
805

 

Advertisement

การสอบภาค ก คืออะไร?

การสอบ ภาค ก หรือ การสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการทำงานในระบราชการ ซึ่งการสอบนี้ถือเป็นการสอบที่ใช้ข้อสอบเป็นเครื่องมือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สอบ โดยเนื้อหาที่ใช้ในการสอบจะประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งในการสอบ ภาค ก. จะมีตัวชี้วัดผลการสอบคัดเลือก แบ่งได้ 3 ตัวชี้วัดfดังนี้

วัดความสามารถทางด้านความมีเหตุผล (Reasoning Ability)
วัดความสามารถทางด้านตัวเลข (Numerical Ability)
วัดความสามารถทางด้านภาษา (Veerbal Ability)

ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาค ก เล่ม 3 (ความรู้ความสามารถทั่วไป) สำหรับสอบรับราชการ ชุดที่ 3 ได้จากลิงก์ด้านล่างค่ะ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

https://drive.google.com/

Advertisement

หรือ

http://www.slideshare.net/

หรือ
http://www.mediafire.com

ที่มา : คุณประพันธ์ เวารัมย์

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

แนวข้อสอบภาค ก เล่ม 1 (ความรู้ความสามารถทั่วไป) สำหรับสอบรับราชการ

Advertisement

แนวข้อสอบภาค ก เล่ม 2 (ความรู้ความสามารถทั่วไป) สำหรับสอบรับราชการ

แนวข้อสอบภาค ก เล่ม 3 (ความรู้ความสามารถทั่วไป) สำหรับสอบรับราชการ