จะสอบครู ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ.

0
1546

เล่าเรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2560 เฉพาะนโยบายในรอบนี้เท่านั้นนะคะ

1. หลักเกณฑ์การสอบครูนี้ เป็นหลักเกณฑ์ของครู ในสังกัดของ สพฐ.(หน่วยงานอื่น เช่น อาชีวศึกษา, กศน. , ท้องถิ่น, เอกชน เป็นต้นไม่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์นี้) (สพฐ. คือ กลุ่มครูระดับประถม และมัธยมของสถานศึกษารัฐบาล)

2.หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการสอบครั้งนี้ คือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ทุกจังหวัดที่มีตำแหน่งว่าง)

3. สำคัญที่สุด ที่ผู้จะสมัครต้องรู้ คือ มีวุฒิ ป.ตรี ตรงตาม”สาขาวิชาเอก” ที่ประกาศรับสมัครกำหนด …ซึ่งหมายความว่าไง อ่านต่อข้อ 4

4. การสอบเป็นครูในปัจจุบัน จะรับสมัครสอบเป็นวิชาเอกค่ะ เช่น วิชาเอกภาษาอังกฤษ เอกสังคม เอกคอมพิวเตอร์ เอกวิทยาศาสตร์ ฯลฯ…ถ้าเราจบวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ …แบบนี้ถือว่า หากหน่วยงานไหน มีการเปิดรับสมัครสอบครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์…เราสามารถไปสมัครสอบได้ (หลักเกณฑ์อื่นก็ขึ้นอยู่กับประกาศรับสมัครสอบนั้นๆ ) …. จบวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอกเคมี ….ไปสอบครู วิชาเอกวิทยาศาสตร์ได้ …สมมุติจบวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หากในประกาศไม่ได้ระบุว่า รับวิชาเอกนี้ …ให้นับหน่วยกิตว่าเราเรียนวิชาทางคอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตมั้ย ….ถ้าครบก็สมัครสอบได้ ถ้าไม่ครบ 30 หน่วย สมัครสอบครู ไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีวิชาเอกให้สมัคร …หรือจบบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ …แบบนี้ มีเปอร์เซนต์สูงว่าจะสมัครสอบไม่ได้ค่ะ
เพราะ สังกัด สพฐ. ไม่ได้รับครูวิชาเอกพวกนี้และไม่รู้จะนับหน่วยกิต ที่เรียนมา ไปทางวิชาเอกไหน …กรณีแบบนี้
อาจสอนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้ค่ะ ต้องรอว่าสถานศึกษาระดับอาชีวะจะรับสมัคร เอกพวกนี้มั้ย …เพราะฉะนั้น ก็ดูว่า ในประกาศรับสมัครสอบมีรับสมัครวิชาเอกอะไรบ้าง ถ้าเราไม่ได้เรียนทางนั้นมา ก็สอบไม่ได้ค่ะ

5. การสอบรอบนี้ ไม่ต้องใช้หลักฐานที่เรียกว่า “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”หมายถึง ณ วันที่สมัครสอบ ไม่ต้องใช้ค่ะ …แต่มีเงื่อนไขว่า หากสอบได้เราจะต้องพัฒนาตนเองให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนจึงจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นครู ได้ (ภายใน 2 ปี)

6.คนที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ณ วันสมัครสอบ ก็นำไปแสดงที่หน่วยรับสมัครสอบค่ะ…เขาจะแยกข้อมูลผู้สมัครสอบไว้ค่ะ …เพราะสำหรับคนมีใบก็บรรจุเป็นครูได้เลย ไม่ต้องมีเงื่อนไข เหมือนคนไม่มีใบ ค่ะ

Advertisement

7.สำหรับคนไม่มีใบ ในวันที่สมัครสอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเขาจะให้เรากรอกเอกสารเพิ่มเติมไว้ก่อนค่ะ เป็นการยื่นเรื่อง”ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” ไปยังคุรุสภา…. หากเราสอบติด เราและเขา (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)จะดำเนินการเรื่องนี้ โดยก่อนได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย
เราจะต้องมี “หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ”
ซึ่งหนังสือนี้มีอายุ 2 ปี และเป็นการอนุญาตให้เฉพาะสถานศึกษานั้นๆเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ในระหว่าง 2 ปี นี้เราก็ต้องพัฒนาตนเองให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนจึงจะสามารถบรรจุและแต่งตั้งเป็นครู ได้ค่ะ

8.ผู้ที่มี”หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ”กับสถานศึกษาเดิม …ในวันที่สมัครสอบ ก็กรอกเอกสารเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับคนไม่มีใบ นะคะ …เมื่อสอบติด ก็ต้องยื่นขอหนังสือดังกล่าวใหม่เนื่องจากเราจะไปสอนในสถานศึกษาใหม่ …เท่ากับย้ายสถานศึกษา …เท่ากับว่า”หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ”ในสถานศึกษาเดิม เป็นการสิ้นสุด ค่ะ

9.ประกาศรับสมัครสอบของแต่ละจังหวัด ต้องหาดูในเว็บไซต์ ของ สพป. เขต 1 ของแต่ละจังหวัดค่ะ จะเป็นการประกาศภาพรวมทั้งจังหวัด ทั้ง สพม. และ สพป…..ซึ่งกำลังจะประกาศ ในเร็วๆ นี้(ภายใน ..2 ..3 ..4 ..5 วันนี้ แหละ)…หรือบางเว็บ จะมีลิ้งค์รวมของทั่วประเทศให้เลยค่ะ

10.ถ้าอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ขอคนที่รักจะเป็นครูจริงๆ ก็ค่อยเดินเข้ามาสมัครสอบกัน นะคะ

11. ครูผู้ช่วย กับ ครู คศ. ต่างกันนะคะ ..กล่าวไว้แล้ว

Advertisement

หวังว่าคงเป็นประโยชน์คร่าวๆ นะคะ

ขอบคุณที่มา : คุณณภัค ถิรกุลยศมาดี