ค่าแรงขั้นต่ำ 2567 ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัด มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป

0
91
ค่าแรงขั้นต่ำ 2567 ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัด ค่าแรงขั้นต่ำ 67 ดูที่นี่!!
ค่าแรงขั้นต่ำ 2567 ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัด ค่าแรงขั้นต่ำ 67 ดูที่นี่!!

ค่าแรงขั้นต่ำ 2567 ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัด มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป

สวัสดีครับวันนี้ ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยว ค่าแรงขั้นต่ำ 2567 หรืออัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2567 ของแต่ละจังหวัดมาให้ดูกัน ซึ่งเป็นการประกาศ ค่าแรงขั้นต่ำ2567 ตามประกาศจากกรมแรงงาน เรื่องอัตราค่าจ้องขั้นต่ำ ฉบับที่ 12 มาฝากเพื่อนๆกันครับ เราไปดู ค่าแรงขั้นต่ำในปี 2567 พร้อมๆกันเลย

ค่าแรงขั้นต่ำ 2567 ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัด มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป
ค่าแรงขั้นต่ำ2567 ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัด มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป

Advertisement

ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า

โดยปกติแล้วค่าแรงงานจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) และค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor)

1) ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) หมายถึง ค่าแรงงานต่าง ๆ ที่จ่ายให้แก่คนงานหรือลูกจ้างที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าสำเร็จรูปโดยตรง รวมทั้งเป็นค่าแรงงานที่มีจำนวนมากเมื่อเทียบกับค่าแรงงานทางอ้อมในการผลิตสินค้าหน่วยหนึ่ง ๆ และจัดเป็นค่าแรงงานส่วนสำคัญในการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น คนงานที่ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตก็ควรถือเป็นแรงงานทางตรง พนักงานในสายการประกอบ เป็นต้น

2) ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor) หมายถึง ค่าแรงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตสินค้า เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมโรงงาน เงินเดือนพนักงานทำความสะอาดเครื่องจักร และโรงงาน พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช่างซ่อมบำรุง ตลอดจนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับคนงาน เช่น ค่าภาษีที่ออกให้ลูกจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งค่าแรงงานทางอ้อมเหล่านี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิต

ค่าแรงขั้นต่ำ2567 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

Advertisement

ค่าแรงขั้นต่ํา 67 ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12)
ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2567

ค่าแรงขั้นต่ำ 2567 ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัด มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป
ค่าแรงขั้นต่ำ2567 ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัด มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป

ค่าแรงขั้นต่ำ2567 อัตราค่าแรงขั้นต่ำ

ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 

 

Advertisement

ค่าแรงขั้นต่ำ 2567 ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัด มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงแรงงาน