Advertisement

คะแนน NETSAT 2567 เช็กคะแนน การทดสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 ได้ที่นี่

0
คะแนน NETSAT 2567 เช็กคะแนน การทดสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 ได้ที่นี่
คะแนน NETSAT 2567 เช็กคะแนน การทดสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 ได้ที่นี่

Advertisement

คะแนน NETSAT 2567 เช็กคะแนน การทดสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 ได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ คะแนน NETSAT 2567 เช็กคะแนน การทดสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำการจัดทดสอบเื่อประเมินความฉลาดและความสามารถในการเรียน ของนักเรียนชั้น ม.ปลาย หรือที่เรียกว่า NETSAT โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบดังนี้

คะแนน NETSAT 2567 เช็กคะแนน การทดสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 ได้ที่นี่
คะแนน NETSAT 2567 เช็กคะแนน การทดสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 ได้ที่นี่

NETSAT 2567 คืออะไร

NETSAT คือ ศูนย์ประเมินความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย ถึงความพร้อมในการเข้าสู่การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 5-6 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น 2-3

สิ่งที่ผู้สมัคร NETSAT ครั้งที่ 1/67 จะได้รับจากการทดสอบ คือ

 1. เพื่อวัดสมรรถนะและความสามารถของตนเอง มุ่งเน้นด้านสมรรถนะมากกว่าเน้นเพียงการสอนให้จำความรู้
 2. เพื่อวัดความสามารถหรือทักษะด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 3. เพื่อนำผลคะแนนใช้ยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ลิงก์ประกาศผลสอบ / คะแนน NETSAT 67

ลิงก์สำหรับนักเรียน / ผู้สมัคร : https://student.netsat.kku.ac.th/

ลิงก์สำหรับครู / โรงเรียน : https://school.netsat.kku.ac.th/login

เว็บไซต์หลัก NETSAT 67 : https://netsat.kku.ac.th/home/

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ NETSAT ปีพ.ศ. 2567

 1. เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 5-6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2-3
 2. ไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็สมัครได้ และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ภายในประเทศไทยเท่านั้น

การทดสอบ NETSAT มีจำนวน 2 รอบ/ปี ดังนี้

 • รอบที่ 1 รับสมัครช่วงเดือนพฤศจิกายน และสอบช่วงสัปดาห์แรกเดือนกุมภาพันธ์
 • รอบที่ 2 รับสมัครช่วงเดือนมิถุนายน และสอบช่วงสัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม
คะแนน NETSAT 2567 เช็กคะแนน การทดสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 ได้ที่นี่
คะแนนNETSAT 2567 เช็กคะแนน การทดสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 ได้ที่นี่
คะแนน NETSAT 2567 เช็กคะแนน การทดสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 ได้ที่นี่
คะแนน NETSAT 67 เช็กคะแนน การทดสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 ได้ที่นี่

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร NETSAT 67

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Digital ID ในแอปพลิเคชัน ThaID (สำหรับชาวไทย) หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
 2. ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีอีเมลที่ใช้งานได้จริง เพื่อใช้ในการรับข่าวสาร ประกาศ หรือใช้ในการกู้คืนรหัสผ่าน การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ จะมีชุดรหัสผ่าน (OTP) ส่งไปยังอีเมลนั้น ๆ เพื่อใช้ในการยืนยันอีเมล (ถ้าหากยังไม่มีอีเมล แนะนำให้สมัครใช้งาน Gmail)

ขั้นตอนการสมัครสอบ NETSAT 67

สำหรับครูผู้ประสานงานประจำโรงเรียน (อาจจะเป็นคุณครูแนะแนว หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนก็ได้) เป็นผู้ดำเนินการ ส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาเข้ามาในระบบประสานงานโรงเรียน เพื่อบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

กรณีที่ครูผู้ประสานงานยังไม่มี Username และ Password สำหรับเข้าใช้งาน โปรดติดต่ออีเมล [email protected]

สำหรับนักเรียน/นักศึกษา จะมี 2 ขั้นตอน คือ

 1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
  ถ้าหากพบข้อความแจ้งเตือน “ไม่พบข้อมูลนักเรียนในระบบ” โปรดติดต่อครูผู้ประสานงานอีกครั้ง
 2. หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสมัครสอบได้

สถานที่สอบNETSAT 67

ผู้สมัครสอบสามารถเลือกศูนย์สอบได้ด้วยตนเอง ทาง NETSAT มีศูนย์สอบอยู่ 20 จังหวัด ทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในแต่ละศูนย์สอบจะมีสนามสอบเป็นโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ผู้สมัครสอบจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ในวันประกาศผังที่นั่งสอบ

คะแนน NETSAT 2567 เช็กคะแนน การทดสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 ได้ที่นี่
คะแนนNETSAT 2567 เช็กคะแนน การทดสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 ได้ที่นี่

ลิงก์ประกาศผลสอบ / คะแนน NETSAT 2567

ลิงก์ คะแนน NETSAT 67 สำหรับนักเรียน / ผู้สมัคร :
https://student.netsat.kku.ac.th/

ลิงก์ คะแนน NETSAT 67 สำหรับครู / โรงเรียน :
https://school.netsat.kku.ac.th/login

เว็บไซต์หลัก NETSAT 67 : https://netsat.kku.ac.th/home/

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศผล NETSAT 2567ล่าสุด