ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว…ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

0
788

วันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมขอนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ผู้ที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณนี้ (30 กันยายน) เพือให้ทุกท่านได้วางแผนการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม สำหรับการดำเนินชีวิตหลังวัยเกษียณ ซึ่งในปัจจุบันการรับสิทธิประโยชน์ของ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ นั้น จะมีการรับสิอทธิประโยชน์ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่เป็นสมาชิก กบข. และ รูปแบบที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. ซึ่งจะมีรายละเอียดในการรับผลประโยชน์ดังนี้ครับ

 

กรณีข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการเป็นสมาชิก กบข.

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

Advertisement

 

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 

Advertisement

 

กรณีข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

Advertisement

 

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจาก : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=45777&Key=infographics