ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 -2565 พร้อมเฉลย รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ซึ่งข้อสอบ RT ป.1 ใช้เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

0
274
ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 -2565 รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ข้อสอบ RT เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 -2565 รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ข้อสอบ RT เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 -2565 พร้อมเฉลย รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ซึ่งข้อสอบ RT ป.1 ใช้เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ข้อสอบrt ป.1 พร้อมเฉลย ครบทุกปีที่สอบ ตั้งแต่ปี การศึกษา 2559 จนถึงปีการศึกษา 2565 ที่สอบในปี พ.ศ. 2566  โดยข้อมูล ข้อสอบ RT ป.1จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ทุกท่านสามารถดาวน์โหลด ข้อสอบ RT ป.1 ไปใช้งานได้เลย ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรวมข้อสอบ rt ป.1 ดังนี้ครับ

ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ ปี 2565 - 2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบ rt ป.1 ข้อสอบ RT เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ ปี 2565 – 2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบ rt ป.1 ข้อสอบ RT เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2559 – 2565 เป็น ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) โดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการสอบมาตรฐานที่นักเรียนทุกคนได้วัดประเมินแบบเดียวกัน โดยจัดสอบ ข้อสอบ RT ป.1 สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ ข้อสอบ RT ป.1 แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การทดสอบการอ่านออกเสียง และ การทดสอบการอ่านรู้เรื่อง โดยทาง ครูอัพเดตดอทคอม ได้ รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ตั้งแต่ 2559 – 2564 ไว้ที่นี่แล้วค่ะ

ข้อสอบ rt ป.1 (2559 – 2564)  รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 – 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ข้อสอบ rt ป.1 2566 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2565) ใช้สอบrt ป.1 ปี 2567 (ปีการศึกษา 2566) คลิกที่นี่

ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2559 สอบ RT ปีพ.ศ.2560
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

Advertisement

ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2560 สอบ RTปีพ.ศ.2561
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2561 สอบ RTปีพ.ศ.2562
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2562 สอบ RTปีพ.ศ.2563
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2563 สอบ RTปีพ.ศ.2564
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่

ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2564 สอบ RTปีพ.ศ.2565
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2565 สอบ RTปีพ.ศ.2566
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม :
ตารางสอบ nt 2567 และ ตารางสอบ RT 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3 2567
ข้อสอบ RT ป.1 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ RT 2567 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่นี่

Advertisement

 

ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ ปี 2565 - 2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบ rt ป.1 ข้อสอบ RT เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ ปี 2565 – 2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบ rt ป.1 ข้อสอบ RT เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา และ โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.สุรินทร์ เขต ๒