ข้อสอบnt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf สอบปี 2564 จาก สทศ. สพฐ.

0
289
ข้อสอบnt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf สอบปี 2564 จาก สทศ. สพฐ.
ข้อสอบnt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf สอบปี 2564 จาก สทศ. สพฐ.

ข้อสอบnt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf สอบปี 2564 จาก สทศ. สพฐ.

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ข้อสอบnt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf สอบปี 2564 จาก สทศ. สพฐ. ซึ่งการสอบ NT ซึ่งเป็น การสอบเพื่อวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA)

ข้อสอบnt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf สอบปี 2564 จาก สทศ. สพฐ.
ข้อสอบnt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf สอบปี 2564 จาก สทศ. สพฐ.

Advertisement

การสอบ NT คือออะไร?

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) หมายถึง การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบโดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มีความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ประกอบด้วย ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านการเขียน และการคิดคำนวณของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สอบ NT ไปเพื่ออะไร?
เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย(Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการทดสอบ NT ?
กลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยาและ 8) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ปีการศึกษา 2564 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ

 

เนื้อหาที่ใช้ในการสอบประกอบไปด้วย
แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

สำหรับในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาสำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สพฐ. ได้เผยแพร่ ข้อสอบ nt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf ที่มีการสอบใน ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

คณิตศาสตร์ ป.3 (ฉบับเฉลยเขียนตอบ) 2563.pdf จำนวน 8 หน้า

>> ชี้แจงเฉลยข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 แก้ไข.jpg

>> คณิตศาสตร์ NT ป.3 (ฉบับเฉลยเขียนตอบ) 2563

คณิตศาสตร์ ป.3 (ฉบับเฉลยเลือกตอบ) 2563.pdf จำนวน 58 หน้า

>> คณิตศาสตร์ NT ป.3 (ฉบับเฉลยเลือกตอบ) 2563

Advertisement

แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3_2563.pdf จำนวน 22 หน้า

>> แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ NT ป.3_2563

แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ป.3_2563.pdf จำนวน 22 หน้า

>> แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย NT ป.3_2563

ภาษาไทย ป.3 (ฉบับเฉลยเขียนตอบ) 2563.pdf จำนวน 11 หน้า

>> ภาษาไทย NT ป.3 (ฉบับเฉลยเขียนตอบ) 2563

ภาษาไทย ป.3 (ฉบับเฉลยเลือกตอบ) 2563.pdf จำนวน 30 หน้า

>> ภาษาไทย NT ป.3 (ฉบับเฉลยเลือกตอบ) 2563

>> ดาวน์โหลดไฟลทั้งหมดแบบ zip fileNational Test NT p.3 2563

โดยในปีการศึกษา 2564 ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีกำหนดการในการดำเนินการสอบ NT ตามลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

Advertisement

ประกาศผลสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT 2566 รายบุคคล ทำยังไง ทำตามง่ายๆ เพียง 4ขั้นตอน

วิธีดูผลสอบ NT ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 ดูผลสอบ NT ประกาศผลการสอบ 2 พฤษภาคม 2566 สอบวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

Test Blueprint NT 2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย สำหรับการทดสอบระดับชาติ ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2566 (NT 2566)

ข้อสอบnt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf สอบปี 2564 จาก สทศ. สพฐ.
ข้อสอบntป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf สอบปี 2564 จาก สทศ. สพฐ.

ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก : สทศ.สพฐ.