ข้อสอบ o-net ม.6 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ต เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียม สอบโอเน็ต 67

0
502
ข้อสอบ o-net ม.6 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ต เมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียม สอบโอเน็ต 67
ข้อสอบ o-net ม.6 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ต เมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียม สอบโอเน็ต 67

ข้อสอบ o-net ม.6 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ต เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียม สอบโอเน็ต 67

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมขอนำ ข้อสอบ o-net ม.6 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ต เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียม สอบโอเน็ต 67 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ข้อสอบ o-net ม.6 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ต เมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียม สอบโอเน็ต 67
ข้อสอบ o-net ม.6 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ต เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียม สอบโอเน็ต 67

Advertisement

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งชั้น ป.6 สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และชั้น ม.6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ม.3 ม.6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ได้เลย

สำหรับการสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2565 ผ่านพ้นไปแล้ว สทศ.จึงได้เผยแพร่ข้อสอบ o-net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 โดยที่ทุกท่านสามารถ ดาวน์โหลด เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 66 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ทั้ง ข้อสอบ o-net ป.6 และ ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย ตามลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งชั้น ป.6 สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และชั้น ม.3 ม.6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น

เรื่องที่น่าสนใจ : ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ต เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียม สอบโอเน็ต 67
ข้อสอบ o-net ม.3 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ต เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียม สอบโอเน็ต 67
ข้อสอบ o-net ม.6 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ต เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียม สอบโอเน็ต 67

test blueprint o-net 2567 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ผังการสร้างข้อสอบ ข้อมูลตารางสอบ และ ปฏิทินสอบโอเน็ต 2566 ใช้สอบในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่

Advertisement

ข้อสอบ o-net ม.6 2566 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2565) มาแล้ว ข้อสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อปี 2566 ใช้เตรียมสอบ โอเน็ต ปี 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ม.3 ม.6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

ข้อสอบo-net ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ.

ข้อสอบ o-net ม.6 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ต เมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียม สอบโอเน็ต 67
ข้อสอบo-net ม.6 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ต เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียม สอบโอเน็ต 67

Advertisement

เรื่องที่น่าสนใจ :

ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 และ คะแนนโอเน็ต 67 ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.3 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.6 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่