ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

0
115
ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ระบบการทดสอบ ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับนักเรียน ที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 วิชา (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์) และ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 วิชา (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษาฯ)

ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Advertisement

ระบบการทดสอบออนไลน์ ที่ สทศ. พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานง่าย ทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลา แบบทดสอบมีมาตรฐาน  สามารถทราบรายงานผลคะแนน หลังการทดสอบทันที และผู้ทดสอบทราบถึงจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนา จากระบบดังกล่าว

คู่มือแนะนำการเข้าใช้ระบบการทดสอบออนไลน์หมดอายุแล้ว

การเข้าใช้งาน ระบบการทดสอบออนไลน์ o-net ป.6 ม.3 ม.6 สามารถทำได้ดังนี้

  • ทำการลงทะเบียนเข้าใช้งาน โดย สามารถลงทะเบียนใหม่ หรือ ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วย Social Network ได้ระบบการทดสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ปิดลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์แล้ว
  • เมื่อเข้าสู่ระบบการทดสอบออนไลน์ o-net ป.6 ม.3 ม.6 แล้วให้กดเมนูไปที่หน้าแรก แล้วสามารถ เลือกรายวิชา และ ระดับชั้นที่ต้องการทำแบบทดสอบได้เลย

Advertisement

    ปิดลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์แล้ว

ระบบการทดสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

Advertisement

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 2566 ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย และ ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย สามารถดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ทุกปีการศึกษาได้ที่นี่ และไฟล์ข้อสอบโอเน็ตล่าสุด ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย 5 ปีย้อนหลัง 2562,2563,2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต พร้อมเฉลย ปีล่าสุดได้ที่นี่