ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา

0
96
ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา
ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา

ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา มาฝากคุณครูและผู้ที่สนใจครับ

ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา
ข้อสอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา

Advertisement

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ระดับชั้นม.3 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ระดับชั้น ม.3 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ต ระดับชั้นม.3 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ระดับชั้น ม.3 เพื่อเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ม.3) ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาต่างประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบo-net รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ม.3 ปี การศึกษา 2565 ได้ดังลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบo-net  ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย
ข้อสอบo-net  ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบo-net  ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบo-net  ปีการศึกษา 2564 วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Advertisement

ข้อสอบo-net ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย
ข้อสอบo-net  ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบo-net  ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบo-net  ปีการศึกษา 2564 วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบo-net ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย
ข้อสอบo-net ปีการศึกษา 2564 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อสอบo-net ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบo-net ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบo-net ปีการศึกษา 2564 วิชาวิทยาศาสตร์

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

Advertisement

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 2566 ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย และ ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย สามารถดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ทุกปีการศึกษาได้ที่นี่ และไฟล์ข้อสอบโอเน็ตล่าสุด ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย 5 ปีย้อนหลัง 2562,2563,2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต พร้อมเฉลย ปีล่าสุดได้ที่นี่