ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 ปีการศึกษา 2564

0
484
ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 ปีการศึกษา 2564
ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 ปีการศึกษา 2564

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 ปีการศึกษา 2564

 

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 ปีการศึกษา 2564
ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 ปีการศึกษา 2564

Advertisement

Advertisement

การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา