Advertisement

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2566 และ ข้อสอบ NT ป.3 ไฟล์ pdf ปีล่าสุด เพื่อเตรียมสอบปี 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

0
6
ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2566 และ ข้อสอบ NT ป.3 ไฟล์ pdf ปีล่าสุด เพื่อเตรียมสอบปี 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2566 และ ข้อสอบ NT ป.3 ไฟล์ pdf ปีล่าสุด เพื่อเตรียมสอบปี 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Advertisement

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2566 และ ข้อสอบ NT ป.3 ไฟล์ pdf ปีล่าสุด เพื่อเตรียมสอบปี 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอม ขอนำ ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2566 และ ข้อสอบ NT ป.3 ไฟล์ pdf ปีล่าสุด เพื่อเตรียมสอบปี 2568 [NT​ ป.3] มาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดนำไปใช้ดังนี้ค่ะ ซึ่งการสอบ NT สำหรับนักเรียนชั้นป.3 ได้จัดกำหนดการการประเมิน NT คือ สอบวันที่ …. รออัพเดต 2568 และประกาศผลวันที่ …. รออัพเดต 2568

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2566 และ ข้อสอบ NT ป.3 ไฟล์ pdf ปีล่าสุด เพื่อเตรียมสอบปี 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2566 และ ข้อสอบNT ป.3 ไฟล์ pdf ปีล่าสุด เพื่อเตรียมสอบปี 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ลิงก์ดูประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 ที่สอบในวันที่ 28 ก.พ. 2567 ประกาศผลสอบ NT รายบุคคล รายโรงเรียน วันที่ 30 เมษายน 2567 (รอประกาศแล้ว!)

ลิงก์ดูประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 รายบุคคล (ประกาศ 30 เมษายน 2567)

ลิงก์ดูประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 รายโรงเรียน (ประกาศผลสอบ วันที่ 30 เมษายน 2567)

การสอบ NT ป.3 คือออะไร?

การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 หมายถึง การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบโดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน NT ป.3 คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มีความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา การสอบ NT ป.3 ประกอบด้วย ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านการเขียน และการคิดคำนวณของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เรื่องที่น่าสนใจ :

ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

ตารางสอบnt 2567 และ ตารางสอบ RT 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3 2567

สอบ NT ป.3 ไปเพื่ออะไร?

เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย(Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการทดสอบ NT ป.3 ?
กลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณภาพผู้เรียนNT ป.3 คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยาและ 8) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ปีการศึกษา 2564 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยข้อสอบ NT ป.3 ปี 2555 

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยข้อสอบ NT ปี 2556 

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยข้อสอบ NT ป.3 ปี 2557 

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยข้อสอบ NT ปี 2558 

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยข้อสอบ NT ป.3 ปี 2559 

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยข้อสอบ NT ป.3 ปี 2560 

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยข้อสอบ NT ปี 2561 

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยข้อสอบ NT ปี 2562 

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยข้อสอบ NT ปี 2563 

ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 ปีการศึกษา 2564 สอบ nt เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบ nt วันที่ 27 เม.ย. 2565

ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย 2566 สอบปี 2567 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก :  สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2566 และ ข้อสอบ NT ป.3 ไฟล์ pdf ปีล่าสุด เพื่อเตรียมสอบปี 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2566 และ ข้อสอบ NT ป.3 ไฟล์ pdf ปีล่าสุด เพื่อเตรียมสอบปี 2568 ดาวน์โหลดได้ที่นี่