ข้อสอบ nt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf สอบปี 2564 จาก สทศ. สพฐ. สามารถดาวน์โหลดข้อสอบ nt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ได้ที่นี่

0
207
ข้อสอบ nt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf สอบปี 2564 จาก สทศ. สพฐ. สามารถดาวน์โหลดข้อสอบ nt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ได้ที่นี่
ข้อสอบ nt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf สอบปี 2564 จาก สทศ. สพฐ. สามารถดาวน์โหลดข้อสอบ nt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ได้ที่นี่

ข้อสอบ nt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf สอบปี 2564 จาก สทศ. สพฐ. สามารถดาวน์โหลดข้อสอบ nt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ข้อสอบ nt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf สอบปี 2564 ซึ่งการสอบ NT ซึ่งเป็น การสอบเพื่อวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA)

ข้อสอบ nt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf สอบปี 2564 จาก สทศ. สพฐ. สามารถดาวน์โหลดข้อสอบ nt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ได้ที่นี่
ข้อสอบnt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf สอบปี 2564 จาก สทศ. สพฐ. สามารถดาวน์โหลดข้อสอบ nt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ได้ที่นี่

Advertisement

 

เรื่องราวที่น่าสนใจ : โครงสร้างแบบทดสอบNT ป.3 2564 จัดสอบปี พ.ศ. 2565

เนื้อหาที่ใช้ในการสอบประกอบไปด้วย
แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

สำหรับในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาสำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สพฐ. ได้เผยแพร่ข้อสอบ nt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf ที่มีการสอบใน ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

คณิตศาสตร์ ป.3 (ฉบับเฉลยเขียนตอบ) 2563.pdf จำนวน 8 หน้า

>> ชี้แจงเฉลยข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 แก้ไข.jpg

>> คณิตศาสตร์ NT ป.3 (ฉบับเฉลยเขียนตอบ) 2563

คณิตศาสตร์ ป.3 (ฉบับเฉลยเลือกตอบ) 2563.pdf จำนวน 58 หน้า

>> คณิตศาสตร์ NT ป.3 (ฉบับเฉลยเลือกตอบ) 2563

Advertisement

แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3_2563.pdf จำนวน 22 หน้า

>> แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ NT ป.3_2563

แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ป.3_2563.pdf จำนวน 22 หน้า

>> แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย NT ป.3_2563

ภาษาไทย ป.3 (ฉบับเฉลยเขียนตอบ) 2563.pdf จำนวน 11 หน้า

>> ภาษาไทย NT ป.3 (ฉบับเฉลยเขียนตอบ) 2563

ภาษาไทย ป.3 (ฉบับเฉลยเลือกตอบ) 2563.pdf จำนวน 30 หน้า

>> ภาษาไทย NT ป.3 (ฉบับเฉลยเลือกตอบ) 2563

>> ดาวน์โหลดไฟลทั้งหมดแบบ zip fileNational Test NT p.3 2563

Advertisement

โดยในปีการศึกษา 2564 ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีกำหนดการในการดำเนินการสอบ NT ตามลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

>> กำหนดการสอบ NT RT 64 วันสอบ ตารางสอบ ประกาศผลสอบ NT RT ปีการศึกษา 2564 สอบมีนาคม 2565

ข้อสอบ nt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf สอบปี 2564 จาก สทศ. สพฐ. สามารถดาวน์โหลดข้อสอบ nt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ได้ที่นี่
ข้อสอบnt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf สอบปี 2564 จาก สทศ. สพฐ. สามารถดาวน์โหลดข้อสอบ nt ป.3 ปี 2563 พร้อมเฉลย ได้ที่นี่

ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก : สทศ.สพฐ.