Advertisement

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2567 50ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แนวข้อสอบใบขับขี่ครบทั้ง 9 หมวด ปี2567

0
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2567 50ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แนวข้อสอบใบขับขี่ครบทั้ง 9 หมวด ปี2567
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2567 50ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แนวข้อสอบใบขับขี่ครบทั้ง 9 หมวด ปี2567

Advertisement

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2567 50ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แนวข้อสอบใบขับขี่ครบทั้ง 9 หมวด ปี2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2567 50ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แนวข้อสอบใบขับขี่ครบทั้ง 9 หมวด ปี2567  และแนวข้อสอบใบขับขี่ 2567 พร้อมเฉลย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครบทั้ง 9 หมวด มีทั้งหมด 50 ข้อ ซึ่งผู้สอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องทำข้อสอบให้ได้ 45 ข้อขึ้นไป หรือ 90% ถึงจะผ่านการทดสอบใน การสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ภาคทฤษฎี วันนี้ ประกาศผลดอทคอม จึงนำไฟล์ คําตอบอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 และ เฉลยอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางการสอบใบขับขี่มาฝากกัน ไปดูกันเลยครับ

ข้อสอบใบขับขี่ 2566 50ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แนวข้อสอบใบขับขี่ครบทั้ง 9 หมวด

ลิงก์ทดสอบความรู้ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แนวข้อสอบใบขับขี่ครบทั้ง 9 หมวด ปี2567 คลิกที่นี่

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2567 50ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แนวข้อสอบใบขับขี่ครบทั้ง 9 หมวด ปี2567
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2567 50ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แนวข้อสอบใบขับขี่ครบทั้ง 9 หมวด ปี2567

ใบขับขี่ (Driving License) 2567 คือ ใบอนุญาตให้เราสามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถประเภทอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาต ถ้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่ แล้วกระทำการขับขี่รถจะถือว่าเป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย มีโทษทางแพ่งรวมถึงจะเสียสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรถด้วย

ประโยชน์ของใบขับขี่ ในปี 2567 
เป็นหลักฐานยืนยันแสดงว่าบุคคลเป็นเจ้าของใบอนุญาตและได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถประเภทต่าง ๆ จริง ถือว่าเจ้าของใบอนุญาตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการขับขี่รถประเภทที่กำหนดในใบอนุญาต และผ่านการทดสอบจากกรมขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ใบขับขี่ยังมีประโยชน์อื่น ๆ ด้วย ดังนี้
1.ช่วยให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากประกันภัยต่าง ๆ ที่ได้ทำเอาไว้ ซึ่งหากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ก็อาจทำให้บริษัทประกันภัยใช้เป็นข้ออ้างเพื่อการยกเว้นความรับผิดชอบได้ หรือ พูดง่าย ๆ ก็คือ บริษัทประกันจะไม่จ่ายค่าเสียหายให้โดยอ้างว่าผู้เสียหายไม่มีใบอนุญาตขับขี่
2.ในกรณีที่โดนตำรวจจราจรเรียกตรวจ การไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็จะทำให้ถูกเทียบปรับได้ ซึ่งถือว่าเป็นค่าเสียหายที่ไม่ควรเกิดขึ้น
3.ช่วยให้ได้รับพิจารณาเข้าทำงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องการความสามารถในการขับขี่ ก็ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ทางอ้อม

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ ข้อสอบใบขับขี่ 2567 พร้อมเฉลย และ แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครบทั้ง 9 หมวด หมวดละ 50 ข้อ ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2567 รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แนวข้อสอบใบขับขี่ หมวดที่ 1 50ข้อหมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ คลิกที่นี่

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  แนวข้อสอบใบขับขี่ หมวดที่ 2 50ข้อ หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก คลิกที่นี่

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2567 รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แนวข้อสอบใบขับขี่ หมวดที่ 3 50 ข้อหมวดเครื่องหมายพื้นทาง คลิกที่นี่ 

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  แนวข้อสอบใบขับขี่ 50 ข้อ หมวดที่ 4 หมวดป้ายบังคับ คลิกที่นี่

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  แนวข้อสอบใบขับขี่ 50ข้อ หมวดที่ 5 หมวดป้ายเตือน คลิกที่นี่

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2567 รถยนต์ รถจักรยานยนต์  แนวข้อสอบใบขับขี่ หมวดที่ 6 50 ข้อ หมวดป้ายแนะนำ คลิกที่นี่

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  แนวข้อสอบใบขับขี่ 50 ข้อ หมวดที่ 7 หมวดมารยาทและจิตสำนึก คลิกที่นี่

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2567 รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 50ข้อ แนวข้อสอบใบขับขี่ หมวดที่ 8 หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย คลิกที่นี่

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 50ข้อ แนวข้อสอบใบขับขี่ หมวดที่ 9 หมวดการบำรุงรักษารถ คลิกที่นี่

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2567 50ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แนวข้อสอบใบขับขี่ครบทั้ง 9 หมวด ปี2567
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2567 50ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แนวข้อสอบใบขับขี่ครบทั้ง 9 หมวด ปี2567