ข้อสอบโอเน็ต2565 ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลยใช้สอบ ปีการศึกษา 2564 

0
1461
ข้อสอบโอเน็ต2565 ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลยใช้สอบ ปีการศึกษา 2564 
ข้อสอบโอเน็ต2565 ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลยใช้สอบ ปีการศึกษา 2564 

ข้อสอบโอเน็ต2565 ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลยใช้สอบ ปีการศึกษา 2564 

ตามที่ สทศ.เผยแพร่ ข้อสอบโอเน็ต2565 และได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ชั้น ม.3 สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ชั้น ม.6 สอบวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

ข้อสอบโอเน็ต2565 ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลยใช้สอบ ปีการศึกษา 2564 
ข้อสอบโอเน็ต 2565 ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลยใช้สอบ ปีการศึกษา 2564

Advertisement

ข้อสอบโอเน็ตในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเฉลย 2565 o-net

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ ข้อสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2564 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้

1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร) พร้อมเฉลย 2565 o-net

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Advertisement

ข้อสอบโอเน็ต2565 วิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดที่นี่
ข้อสอบโอเน็ต 2565 วิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดที่นี่
ข้อสอบโอเน็ต 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่
ข้อสอบโอเน็ต 2565 วิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อสอบโอเน็ต2565 วิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดที่นี่
ข้อสอบโอเน็ต 2565 วิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดที่นี่
ข้อสอบโอเน็ต2565วิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่
ข้อสอบโอเน็ต2565วิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบโอเน็ต2565 วิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดที่นี่
ข้อสอบโอเน็ต 2565 วิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดที่นี่
วิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่
วิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

ขอบคุณที่มา สทศ.

เรื่องที่น่าสนใจ :
ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 และ คะแนนโอเน็ต 67 ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.3 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.6 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่