ข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปี 64 พร้อมเฉลย ข้อสอบโอเน็ต O-NET ม.6 พร้อมเฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 จาก สทศ.

0
72
ข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปี 64 พร้อมเฉลย ข้อสอบโอเน็ต O-NET ม.6 พร้อมเฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 จาก สทศ.
ข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปี 64 พร้อมเฉลย ข้อสอบโอเน็ต O-NET ม.6 พร้อมเฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 จาก สทศ.

ข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปี 64 พร้อมเฉลย ข้อสอบโอเน็ต O-NET ม.6 พร้อมเฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 จาก สทศ.

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ ประกาศผลดอทคอม มี ข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปี 64 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2563 จาก สทศ. มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

ข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปี 64 พร้อมเฉลย ข้อสอบโอเน็ต O-NET ม.6 พร้อมเฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 จาก สทศ.
ข้อสอบโอเน็ตม.6 ปี 64พร้อมเฉลย ข้อสอบโอเน็ต O-NET ม.6 พร้อมเฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 จาก สทศ.

Advertisement

ตามที่ สทศ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 นั้น

ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปี 64พร้อมเฉลยเผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 พร้อมเฉลย สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้

  1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
  2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

คุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบพร้อมเฉลยได้ที่นี่

Advertisement

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

– วิชาภาษาไทย  ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– วิชาภาษาอังกฤษ   ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– วิชาคณิตศาสตร์   ดาวน์โหลดที่นี่!!!

Advertisement

– วิชาวิทยาศาสตร์   ดาวน์โหลดที่นี่!!!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ สทศ.