Advertisement

ข้อสอบเข้าม 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ แนวข้อสอบเข้าม.1 และข้อสอบทุกวิชา พร้อมเฉลย เตรียมสอบปี 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่นี่

0
8
ข้อสอบเข้าม 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ แนวข้อสอบเข้าม.1 และข้อสอบทุกวิชา พร้อมเฉลย เตรียมสอบปี 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่นี่
ข้อสอบเข้าม 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ แนวข้อสอบเข้าม.1 และข้อสอบทุกวิชา พร้อมเฉลย เตรียมสอบปี 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่นี่

Advertisement

ข้อสอบเข้าม 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ แนวข้อสอบเข้าม.1 และข้อสอบทุกวิชา พร้อมเฉลย เตรียมสอบปี 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ข้อสอบเข้าม 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ แนวข้อสอบเข้าม.1 และข้อสอบทุกวิชา พร้อมเฉลย เตรียมสอบปี 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่นี่

ข้อสอบเข้าม 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ แนวข้อสอบเข้าม.1 และข้อสอบทุกวิชา พร้อมเฉลย เตรียมสอบปี 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่นี่
ข้อสอบเข้าม 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ แนวข้อสอบเข้าม.1 และข้อสอบทุกวิชา พร้อมเฉลย เตรียมสอบปี 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่นี่

ช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน จะเป็นช่วงที่นักเรียนชั้นป.6และท่านผู้ปกครองจะต้องเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้า ม.1 ซึ่งประกาศผลดอทคอมจึงขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับข้อสอบเข้าม 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ แนวข้อสอบเข้าม.1 และข้อสอบทุกวิชา พร้อมเฉลย เตรียมสอบปี 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ pdf มาให้ทุกท่านได้เตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1

การเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าม.1

การเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าม.1นั้น เป็นขั้นตอนที่สำคัญและมีความสำคัญอย่างมากซึ่งเราสามารถเตรียมตัวได้ดังนี้

1. ตรวจสอบเนื้อหาเบื้องต้นที่คาดว่าจะปรากฏในการสอบ เช่น คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และวรรณคดี เตรียมตัวด้วยการอ่านหนังสือเรียนและใช้แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มเติมถ้ามี

2. หาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่คาดว่าจะปรากฏในการสอบ เพื่อฝึกทักษะและความเข้าใจ

3. ในวิชาอังกฤษหรือภาษาต่างๆ ควรฝึกการอ่าน, การเขียน, การพูด, และการฟังอย่างสม่ำเสมอ

4. ต้องการทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ซึ่งอาจจะมาจากหัวข้อเชิงคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

5. จัดเวลาให้เหมาะสมสำหรับการศึกษาและการฝึกทักษะต่างๆ อย่าลืมให้เวลาพักผ่อนเพียงพอด้วย เพื่อรักษาสุขภาพจิตและกล้ามเนื้อ

6. กำหนดเป้าหมายสำหรับตนเองในการศึกษาและทำแผนการดำเนินงานเพื่อประสบความสำเร็จในการสอบ

7. รักษาสุขภาพเพื่อให้พร้อมในการสอบ เช่น การออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่เหมาะสม

แนวข้อสอบ สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2568 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

เรื่องที่นักเรียนที่จบชั้นป.6 และท่านผู้ปกครองที่ต้องการเตรียมความพร้อม ในการสอบเข้า ม.1 นั้น ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอะไรก็ตาม วิชาที่เราจะต้องเจอก็คงหนีไม่พ้นวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา จะต้องสอบทั้งหมดนี้ หรือสอบแค่บางตัว ก็แตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน และยังแตกต่างกันไปในแต่ละแผนการเรียนด้วย วันนี้เราจึงนำแนวข้อสอบแบบคร่าวๆ มาฝากน้อง ๆ กันด้วย เพื่อเป็นตัวช่วยในการเตรียมตัวสอบ ให้เราไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะจนเกินไปนั่นเอง

ตัวอย่างแนวทางหรือเนื้อหาที่ออกข้อสอบ สำหรับ ข้อสอบเข้าม 1  โดยมีรายวิชา ดังต่อไปนี้

วิชาที่ออกข้อสอบ ตัวอย่างหัวข้อแนวข้อสอบม.1 ปี 2568
แนวข้อสอบม.1 ปี 2568 คณิตศาสตร์ จำนวน, ห.ร.ม. และ ค.ร.น., เศษส่วน, ทศนิยม, อัตราส่วน, ร้อยละ, สมการ, มุมและส่วนของเส้นตรง, เส้นขนานและมุมภายใน, ทิศ มาตราส่วนและแผนผัง, พื้นที่สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม, รูปวงกลม, เรขาคณิต 3 มิติ, ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก, การชั่ง ตวง วัด, สถิติและความน่าจะเป็น
แนวข้อสอบม.1 ปี 2568 ภาษาอังกฤษ Part of Speech, Tense, Gerund and Infinitive, Passive Sentence, Conversation
แนวข้อสอบม.1 ปี 2568 ภาษาไทย การอ่านออกเสียงในภาษาไทย, ชนิดของคำ, การสร้างคำในภาษาไทย, คำ กลุ่มคำและประโยค, บทร้อยกรอง สุภาษิต และคำพังเพย, ทักษะการอ่านและการใช้พจนานุกรม
แนวข้อสอบม.1 ปี 2568 สังคมศึกษา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ภูมิประเทศ
แนวข้อสอบม.1 ปี 2568 วิทยาศาสตร์ อาหารและสารอาหาร, ระบบร่างกายมนุษย์, พืช, การดำรงชีวิตของสัตว์, สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, สสารและสาร, ลงจรไฟฟ้า, หินและปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา, โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

 

แนวข้อสอบม.1 ปี 2568 วิชา คณิตศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบเข้า ม. 1 ปีการศึกษา 2568

แนวข้อสอบม.1 ปี 2568 วิชา วิทยาศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบเข้า ม. 1 ปีการศึกษา 2568

แนวข้อสอบม.1 ปี 2568 วิชา ภาษาไทย สำหรับเตรียมสอบเข้า ม. 1 ปีการศึกษา 2568

แนวข้อสอบม.1 ปี 2568 วิชา ภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบเข้า ม. 1 ปีการศึกษา 2568

แนวข้อสอบม.1 ปี 2568 วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับเตรียมสอบเข้า ม. 1 ปีการศึกษา 2568

* ดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบม.1 หรือ ข้อสอบเตรียมเข้า ม 1 ทั้งหมดคลิกที่นี่

ข้อสอบเข้าม 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ แนวข้อสอบเข้าม.1 และข้อสอบทุกวิชา พร้อมเฉลย เตรียมสอบปี 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่นี่
ข้อสอบเข้าม 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ แนวข้อสอบเข้าม.1 และข้อสอบทุกวิชา พร้อมเฉลย เตรียมสอบปี 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่นี่