ข้อสอบปลายภาค ชั้น ป. 1 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ประถมศึกษา ปีที่ 1ดาวโหลดที่นี่

0
107
ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษา ปีที่ 1 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ดาวโหลดที่นี่
ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษา ปีที่ 1 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ดาวโหลดที่นี่

ข้อสอบปลายภาค ชั้น ป. 1 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ความสำคัญของการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนหนึ่งๆ  เพื่อพิจารณาตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีคุณสมบัติหรือเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนตรงตามที่กำหนดไว้หรือไม่ กระบวนการวัดและประเมินผลนี้จะพยายามทำให้ได้ข้อมูลจากการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ และตัดสินใจว่า การสอนดังกล่าวนั้นบรรลุผลหรือไม่  นำผลการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ในการจัดลำดับ เลื่อนชั้นเรียนและพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษา ปีที่ 1 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ดาวโหลดที่นี่
ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษา ปีที่ 1 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ดาวโหลดที่นี่

Advertisement

ลักษณะการประเมินผลทางการศึกษาที่นิยมใช้มี 2 ลักษณะคือ 1)ประเมินผลเพื่อการพัฒนา (formative evaluation) เป็นการประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนการสอน นิยมใช้เพื่อตรวจสอบการเรียนรู้และความก้าวหน้า ของผู้เรียนหรือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน มักใช้แบบทดสอบ การสังเกต การซักถาม หรือเครื่องมือวัดอื่นๆ ที่เหมาะสม ระยะเวลามักทําเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนเรื่องหนึ่งๆ 2)การประเมินผลสรุป (summative evaluation) เป็นการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ของผู้เรียนมักทําปลายภาคการศึกษา และตัดสินผลการเรียน

ตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาในการทดสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ประกาศผลดอทคอม จึงขอนำข้อสอบที่ สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ หรือ อจท. จัดทำขึ้นเป็นข้อสอบมาตรฐานชั้นปีมาให้คุณครู ผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ ได้นำไปทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนครับ เพื่อให้ทุกท่านนำไปใช้ได้สะดวกมากขึ้นจึงขอจัดทำเป็นไฟล์ word และอัพโหลดขึ้น google drive ครับ ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษา ปีที่ 1 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ดาวโหลดที่นี่ ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ไปโหลดกันเลยครับ

ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษา ปีที่ 1 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ดาวโหลดที่นี่
ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษา ปีที่ 1 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ดาวโหลดที่นี่

Advertisement

 

คลิกที่นี่ :: ข้อสอบปลายภาค ชั้น ป. 1 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์

Advertisement

สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ :: ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ครบทุกวิชา ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่