ข้อตกลงในการพัฒนางาน pa รวมตัวอย่างการเขียน PA 103 ตัวอย่าง ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

0
457
ข้อตกลงในการพัฒนางาน pa รวมตัวอย่างการเขียน PA 103 ตัวอย่าง ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อตกลงในการพัฒนางาน pa รวมตัวอย่างการเขียน PA 103 ตัวอย่าง ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน pa รวมตัวอย่างการเขียน PA 103 ตัวอย่าง ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อตกลงในการพัฒนางาน pa รวมตัวอย่างการเขียน PA 103 ตัวอย่าง ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

Advertisement

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน ใกล้ที่ทุกท่านจะต้องทำ ข้อตกลงการพัฒนางาน ตามเกณฑ์การประเมินแบบใหม่ หรือที่เราคุ้นเคยเริ่มทำความรู้จัก และ เรียกกันว่า หลักเกณฑ์ PA  นั่นเองค่ะ ซึ่ง ประกาศผลดอทคอม เชื่อว่า ในขณะนี้คุณครูทุกท่านกำลังคิดพัฒนางาน หรือ กำหนดข้อตกลงในการพัฒนางาน pa อยู่ใช่ไหมคะ ครูอัพเดตดอทคอมจึงมี รวมตัวอย่างการเขียน แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA 103 ตัวอย่าง ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์ตัวอย่าง ข้อตกลง PA  มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งรวบรวมไว้ถึง 103 ไฟล์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เลยค่ะ

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่ 

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA ปฐมวัย ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่ 

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่ 

Advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณ ครูธิติมา ชิณพันธ์ ที่ได้แบ่งปัน รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนครูในครั้งนี้ค่ะ 

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน ใกล้ที่ทุกท่านจะต้องทำ ข้อตกลงการพัฒนางาน ตามเกณฑ์การประเมินแบบใหม่ หรือที่เราคุ้นเคยเริ่มทำความรู้จัก และ เรียกกันว่า หลักเกณฑ์ PA  นั่นเองค่ะ ซึ่ง ประกาศผลดอทคอม เชื่อว่า ในขณะนี้คุณครูทุกท่านกำลังคิดพัฒนางาน หรือ กำหนดข้อตกลงในการพัฒนางาน pa อยู่ใช่ไหมคะ ครูอัพเดตดอทคอมจึงมี รวมตัวอย่างการเขียน แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA 103 ตัวอย่าง ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์ตัวอย่าง ข้อตกลง PA  มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งรวบรวมไว้ถึง 103 ไฟล์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เลยค่ะ

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่ 

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

Advertisement

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA ปฐมวัย ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่ 

รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่ 

ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณ ครูธิติมา ชิณพันธ์ ที่ได้แบ่งปัน รวมตัวอย่างการเขียน PA แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน  PA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนครูในครั้งนี้ค่ะ