Advertisement

ขึ้นเงินเดือนครู 2567 ครูบรรจุใหม่ เงินเดือน 16,500 บาท เริ่ม 1 พฤษภาคม 2567 และขยับขึ้น ไม่น้อยกว่า 18,000 บาท ในปี พ.ศ. 2568

0
ขึ้นเงินเดือนครู 2567 ครูบรรจุใหม่ เงินเดือน 16,500 บาท เริ่ม 1 พฤษภาคม 2567 และขยับขึ้น ไม่น้อยกว่า 18,000 บาท ในปี พ.ศ. 2568
ขึ้นเงินเดือนครู 2567 ครูบรรจุใหม่ เงินเดือน 16,500 บาท เริ่ม 1 พฤษภาคม 2567 และขยับขึ้น ไม่น้อยกว่า 18,000 บาท ในปี พ.ศ. 2568

Advertisement

ขึ้นเงินเดือนครู 2567 ครูบรรจุใหม่ เงินเดือน 16,500 บาท เริ่ม 1 พฤษภาคม 2567 และขยับขึ้น ไม่น้อยกว่า 18,000 บาท ในปี พ.ศ. 2568

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ขึ้นเงินเดือนครู 2567 ครูบรรจุใหม่ เงินเดือน 16,500 บาท เริ่ม 1 พฤษภาคม 2567 และขยับขึ้น ไม่น้อยกว่า 18,000 บาท ในปี พ.ศ. 2568 โดยเว็บไซต์ https://moe360.blog/ ได้เเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินเตรียมขึ้นเงินเดือนครูดังนี้ครับ

ขึ้นเงินเดือนครู 2567 ครูบรรจุใหม่ เงินเดือน 16,500 บาท เริ่ม 1 พฤษภาคม 2567 และขยับขึ้น ไม่น้อยกว่า 18,000 บาท ในปี พ.ศ. 2568
ขึ้นเงินเดือนครู2567 ครูบรรจุใหม่ เงินเดือน 16,500 บาท เริ่ม 1 พฤษภาคม 2567 และขยับขึ้น ไม่น้อยกว่า 18,000 บาท ในปี พ.ศ. 2568

เตรียมความพร้อมการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รมว.ศธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการประชุมซักซ้อมการดำเนินการให้สามารถปรับเงินเดือนตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งรายละเอียดแต่ละหน่วยงานต้องมีข้อสรุปเรื่องของบุคลากรและจำนวนงบประมาณ เพื่อประสานกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และแจ้งสำนักงานงบประมาณในการขับเคลื่อนการปรับเงินเดือนขึ้น ทั้งผู้บรรจุใหม่ที่จะได้รับในอัตรา 16,500 บาท ในปี 2567

และได้รับไม่น้อยกว่า 18,000 บาท ในปี 2568 ในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ พร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยเน้นย้ำการดำเนินการให้ทันภายใน 1 พฤษภาคม 2567 ตามกรอบเวลาที่กำหนด ไม่ให้เกิดปัญหาตามมาย้อนหลัง

เรื่องราวที่น่าสนใจ :
การขึ้นเงินเดือนครู ปี 2567 กคศ.แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ การขึ้นเงินเดือนครู ปี 2567 เช็กข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนล่าสุด
ขึ้นเงินเดือนครู 2567 ปรับขึ้นเงินเดือนครูอย่างไร ใครได้ขึ้นเงินเดือนบ้าง เช็กข้อมูลการ ขึ้นเงินเดือนข้าราชการครู 1 พ.ค.2567ที่นี่
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ครู ครบทุกวิทยฐานะ สำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1-2 ปี 2567 ตามเกณฑ์ ว23/2564 ไฟล์ word doc

อ่านเรื่องราวทั้งหมดที่นี่ : เสมา 1 ตอบรับนโยบายรัฐบาลฉับไว เตรียมขึ้นเงินเดือนครูทั่วประเทศ 1 พ.ค. นี้ เน้นย้ำทำงานเชิงรุก ฉีกกรอบการทำงานเชิงรับมิติเดิม