Advertisement

ยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ ด่วน!ก่อนหมดเขต

0
ขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ 2566
ขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ 2566

Advertisement

ขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ ด่วน!ก่อนหมดเขต

ยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ ด่วน!ก่อนหมดเขต
ยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ ด่วน!ก่อนหมดเขต

เปิด ขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ 2566  แบบออนไลน์ ผ่านระบบ E-filing ของกรมสรรพากร ซึ่งได้เปิดให้เริ่มยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2566 มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 แนะนำให้เตรียมเอกสารสำคัญประกอบการยื่นภาษีให้พร้อมก่อนยื่น เช่น หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (หรือที่เรียกกันว่าใบทวิ 50) รวมไปถึงเอกสารสำหรับใช้ลดหย่อนภาษี เพื่อกรอกรายละเอียดออนไลน์บนแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 91 หรือ ภ.ง.ด. 90

วันนี้ ประกาศผลดอทคอม จะพามายื่นภาษีออนไลน์สำหรับบุคคลธรรมดา โดยสามารถยื่นได้ด้วยตนเองง่ายๆ ไปดูกันเลยค่ะ

ยื่นภาษี 2566 ได้ถึงวันไหน หมดเขตเมื่อไร?

  • ยื่นภาษีแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th หมดเขตวันที่ 9 เมษายน 2567
  • ยื่นภาษีแบบกระดาษ ณ สำนักงานสรรพากร หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2567

ขั้นตอนวิธียื่นภาษี 2566 ออนไลน์ แบบบุคคลธรรมดา ทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ที่ efiling.rd.go.th โดยจะเป็นบริการยื่นแบบและนำส่งข้อมูลการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (E-filing) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ด้วยการดึงข้อมูลภาษีบางส่วนมาให้โดยอัตโนมัติ เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วให้คลิก “ยื่นแบบออนไลน์

ยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ ด่วน!ก่อนหมดเขต
ยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ ด่วน!ก่อนหมดเขต

2. ล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ 2 แบบ แบบแรกคือผ่าน Digital ID ซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่ออัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันที่มีการยืนยันตัวตน เช่น ThaID, เป๋าตัง และแอปพลิชันของธนาคารต่างๆ

ส่วนแบบสองคือการล็อกอินเข้าระบบด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ชื่อผู้ใช้งาน) และรหัสผ่าน แล้วคลิก “เข้าสู่ระบบ” ในกรณีที่เป็นเด็กจบใหม่เพิ่งยื่นภาษีครั้งแรก สามารถกดปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อให้ระบบสรรพากรบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน

ยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ ด่วน!ก่อนหมดเขต
ยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ ด่วน!ก่อนหมดเขต

3. เลือกว่าต้องการให้ระบบส่งรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลที่ใช้ในปัจจุบัน หลังจากนั้นกด “ขอรหัส OTP” เมื่อได้รับรหัสแล้วให้กรอกแล้วกด “ยืนยัน OTP

3. เลือกว่าต้องการให้ระบบส่งรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลที่ใช้ในปัจจุบัน หลังจากนั้นกด "ขอรหัส OTP" เมื่อได้รับรหัสแล้วให้กรอกแล้วกด "ยืนยัน OTP"
3. เลือกว่าต้องการให้ระบบส่งรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลที่ใช้ในปัจจุบัน หลังจากนั้นกด “ขอรหัส OTP” เมื่อได้รับรหัสแล้วให้กรอกแล้วกด “ยืนยัน OTP”

4. คลิกเลือก “ยื่นแบบ” บนหัวข้อ ภ.ง.ด. 90/91 (สำหรับคนที่มีเงินได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส, ดอกเบี้ยเงินฝาก, ปันผล, ค่าเช่า, อาชีพอิสระ, รับเหมา, การเกษตร เป็นต้น) แล้วคลิก “ตรวจสอบข้อมูล” เพื่ออนุญาตให้ระบบดึงข้อมูลเกี่ยวกับเงินได้, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ค่าลดหย่อน ฯลฯ มาแสดงผลให้โดยอัตโนมัติ

4. คลิกเลือก "ยื่นแบบ" บนหัวข้อ ภ.ง.ด. 90/91 (สำหรับคนที่มีเงินได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส, ดอกเบี้ยเงินฝาก, ปันผล, ค่าเช่า, อาชีพอิสระ, รับเหมา, การเกษตร เป็นต้น) แล้วคลิก "ตรวจสอบข้อมูล" เพื่ออนุญาตให้ระบบดึงข้อมูลเกี่ยวกับเงินได้, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ค่าลดหย่อน ฯลฯ มาแสดงผลให้โดยอัตโนมัติ
4. คลิกเลือก “ยื่นแบบ” บนหัวข้อ ภ.ง.ด. 90/91 (สำหรับคนที่มีเงินได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส, ดอกเบี้ยเงินฝาก, ปันผล, ค่าเช่า, อาชีพอิสระ, รับเหมา, การเกษตร เป็นต้น) แล้วคลิก “ตรวจสอบข้อมูล” เพื่ออนุญาตให้ระบบดึงข้อมูลเกี่ยวกับเงินได้, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ค่าลดหย่อน ฯลฯ มาแสดงผลให้โดยอัตโนมัติ

5. ระบบจะแสดงผลข้อมูลด้านภาษีของเรา ได้แก่ ค่าลดหย่อน, รายได้จากเงินเดือน, รายได้จากการทำธุรกิจหรืออาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์), ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และยอดรวมเงินได้ทั้งหมด เพื่อให้เราตรวจสอบในเบื้องต้น โดยเราสามารถแก้ไขจำนวนเงินเพิ่มเติมได้ในภายหลัง ให้คลิก “ยอมรับ” และ “ยื่นแบบโดยใช้ข้อมูล

6. ระบบแสดงผลข้อมูลรายได้ที่ดึงมาจากใบกำกับภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการระบุเลขประจำตัวประชาชนของเรา โดยถือเป็นการแสดงผลแค่บางส่วนเท่านั้น ให้คลิก “กดยื่นแบบโดยใช้ข้อมูล” เพื่อที่จะได้ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนในขั้นตอนถัดไป

7. ระบบจะนำไปสู่หน้ายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ในขั้นตอนนี้จะเป็นการ “ใส่ข้อมูลผู้เสียภาษี” ให้ตรวจสอบข้อมูล พร้อมระบุสถานะโสด/หม้าย/สมรส และเลือก “ถัดไป

ยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ ด่วน!ก่อนหมดเขต
ยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ ด่วน!ก่อนหมดเขต

8. ต่อมาเป็นหน้า “กรอกเงินได้” จะเห็นว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้บางส่วนถูกกรอกไว้อยู่แล้ว ซึ่งเราสามารถแก้ไขและระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเองได้ โดยตรวจสอบจากเอกสารประกอบการยื่นภาษีรายการต่างๆ ที่มี แล้วให้คลิก “ถัดไป

8. ต่อมาเป็นหน้า "กรอกเงินได้" จะเห็นว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้บางส่วนถูกกรอกไว้อยู่แล้ว ซึ่งเราสามารถแก้ไขและระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเองได้ โดยตรวจสอบจากเอกสารประกอบการยื่นภาษีรายการต่างๆ ที่มี แล้วให้คลิก "ถัดไป"
8. ต่อมาเป็นหน้า “กรอกเงินได้” จะเห็นว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้บางส่วนถูกกรอกไว้อยู่แล้ว ซึ่งเราสามารถแก้ไขและระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเองได้ โดยตรวจสอบจากเอกสารประกอบการยื่นภาษีรายการต่างๆ ที่มี แล้วให้คลิก “ถัดไป”

9. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้า “กรอกค่าลดหย่อน” ให้เรากรอกรายละเอียดตามสิทธิลดหย่อนต่างๆ ที่สามารถใช้ยื่นได้ในปีภาษี 2566 แล้วคลิก “ถัดไป” (สามารถเช็กสรุปรายการลดหย่อนภาษี ประจำปี 2566 ได้ ที่นี่)

9. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้า "กรอกค่าลดหย่อน" ให้เรากรอกรายละเอียดตามสิทธิลดหย่อนต่างๆ ที่สามารถใช้ยื่นได้ในปีภาษี 2566 แล้วคลิก "ถัดไป" (สามารถเช็กสรุปรายการลดหย่อนภาษี ประจำปี 2566 ได้ ที่นี่)
9. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้า “กรอกค่าลดหย่อน” ให้เรากรอกรายละเอียดตามสิทธิลดหย่อนต่างๆ ที่สามารถใช้ยื่นได้ในปีภาษี 2566 แล้วคลิก “ถัดไป” (สามารถเช็กสรุปรายการลดหย่อนภาษี ประจำปี 2566 ได้ ที่นี่)

10. ถัดมาจะนำไปสู่หน้า “ตรวจสอบข้อมูล” โดยจะเป็นการสรุปเงินได้ทั้งหมดตลอดทั้งปี 2566 ของคุณ ว่ามีรายได้เท่าไร พร้อมแสดงการหักค่าลดหย่อนภาษี และเงินบริจาคต่างๆ

ถัดมาด้านล่างจะมีหัวข้อการคำนวณภาษี หากใครต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติมก็จะมีข้อมูลผลสรุปภาษีที่ต้องชำระว่าเป็นเงินจำนวนเท่าใด และต้องชำระภายในวันที่เท่าไร

11. ส่วนหากใครไม่ต้องชำระภาษีเพิ่มเติม แต่ได้ภาษีคืนก็จะแสดงผลในส่วนนี้เช่นเดียวกัน โดยจะระบุจำนวนเงินที่เราจะได้รับคืน เราสามารถเลือกได้ว่า ต้องการ “ขอคืนเงินภาษีที่ชำระเกินไว้หรือไม่” รวมถึงหัวข้อที่ให้เราระบุว่า “ต้องการอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองหรือไม่” แล้วคลิกไปสู่ขั้นตอนถัดไป

12. ระบบจะปรากฏแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 ของเราให้ตรวจสอบ หลังจากนั้นคลิก “ยืนยันการยื่นแบบ

13. ยื่นแบบสำเร็จเรียบร้อย โดยกรมสรรพากรจะแจ้งข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้เสียภาษี และจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือได้รับคืน แล้วให้เราคลิก “นำส่งเอกสาร

14. คลิก “อัปโหลดเอกสาร” ส่งไฟล์เอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการยื่นภาษีส่งประกอบการพิจารณา เช่น หลักฐานการบริจาค, ใบกำกับภาษีแบบกระดาษ เป็นต้น ซึ่งจะต้องเป็นไฟล์สกุล JPG, PNG, BMP, TIF และ PDF โดยขนาดไฟลที่ส่งแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 20MB แล้วคลิก “บันทึกนำส่งเอกสาร

15. หากต้องการตรวจสอบสถานะการยื่นภาษีเงินได้ ประจำปีภาษี 2566 สามารถเข้าไปเช็กได้ที่แถบเมนูติดตามสถานะหรือ https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/form-status

หรือจะเข้าสู่หน้าหลักยื่นภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากร แล้วคลิก “ตรวจสอบขอคืน/นำส่งเอกสาร” ก็ได้เช่นกัน ซึ่งจะต้องล็อกอินเข้าระบบและขอรับรหัส OTP เหมือนขั้นตอนการยื่นภาษีนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม การยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ถือเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่มีรายได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ขั้นต่ำทุกคน หากไม่ยื่นภายในเวลากำหนด ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นภาษี 2566 เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร โทร. 1161

ขอบคุณข้อมูลจาก Google