Advertisement

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567

0
16
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567

Advertisement

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผล มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567 มาฝากทุกท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 ออนไลน์ สังกัด สพฐ. ทุกสำนักงานเขตพื้นที่ ทั้ง สพป. และ สพม. สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 คลิกที่นี่!

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567
ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567

1. อ่านประกาศรับสมัครสอบ

   เข้าสู่เว็บไซต์ https://obec67.thaijobjob.com คลิกเลือกเมนู สมัครสอบ อ่านขั้นตอนการสมัครและคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อคลิกที่นี่] (อยู่ด้านล่าง) เพื่อสมัครสอบ
2. กรอกข้อมูลใบสมัคร
  กรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [ต่อไป] จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วน และถูกต้อง
3. ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่าน QR Code
  คลิกปุ่ม ตรวจสถานะการสมัครสอบ ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตามที่ท่านระบุ และแบบฟอร์มชำระเงิน
  • หากท่านต้องการ ตรวจสอบข้อมูล กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูล]
  • หากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม [กลับหน้าหลัก]

4. พิมพ์ใบสมัคร

หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร ใบสมัครสอบ กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์ใบสมัคร]

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร สอบครูผู้ช่วยสพฐ. ออนไลน์ 2567
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567
ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567
ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร สอบครูผู้ช่วยสพฐ. ออนไลน์ 2567

เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 ออนไลน์ สังกัด สพฐ. ทุกสำนักงานเขตพื้นที่ ทั้ง สพป. และ สพม. สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 คลิกที่นี่!

ข้อควรระวัง

  1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว และสมัครได้เพียงเขตการศึกษาเดียวเท่านั้น
  2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
  3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
  4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม
    [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล
    ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลใบสมัคร สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567
ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567
ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567 ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออนไลน์ 2567