กำหนดการสอบ ตารางสอบ NT 2565 ป.3 RT ป.1 ปีการศึกษา 2564 สอบมีนาคม 2565

0
85
กำหนดการสอบ ตารางสอบ NT 2565 ป.3 RT ป.1 ปีการศึกษา 2564 สอบมีนาคม 2565
กำหนดการสอบ ตารางสอบ NT 2565 ป.3 RT ป.1 ปีการศึกษา 2564 สอบมีนาคม 2565

กำหนดการสอบ ตารางสอบ NT 2565 ป.3 RT ป.1 ปีการศึกษา 2564 สอบมีนาคม 2565

กำหนดการสอบ ตารางสอบ NT 2565 ป.3 RT ป.1 ปีการศึกษา 2564 สอบมีนาคม 2565 จะดำเนินการในช่วงไหน คำถามนี้เชื่อเหลือเกินว่าทั้งคุณครูและผู้ปกครองต่างก็อยากรู้คำตอบว่าจะดำเนินการสอบ NT 64 RT 64 วันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมได้หาคำตอบนี้มาให้แล้วครับ

กำหนดการสอบ ตารางสอบ NT 2565 ป.3 RT ป.1 ปีการศึกษา 2564 สอบมีนาคม 2565
กำหนดการสอบ ตารางสอบ NT 2565 ป.3 RT ป.1 ปีการศึกษา 2564 สอบมีนาคม 2565

Advertisement

การสอบ NT คืออะไร?

การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์

การสอบ RT คืออะไร?

การสอบ RT คือ การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ โดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการสอบมาตรฐานที่นักเรียนทุกคนได้วัดประเมินแบบเดียวกัน

กำหนดการสอบNT 64 RT 64 สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามตารางด้านล่างนี้

การสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ ป.1 ปีการศึกษา 2564  :

ดำเนินการสอบ วันที่ 1-4 มีนาคม 2565

ประกาศผลการสอบ 20 เมษายน 2565

การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หรือ ป.3 ปีการศึกษา 2564  :

Advertisement

ดำเนินการสอบ วันที่ 14-18 มีนาคม 2565

ประกาศผลการสอบ 27 เมษายน 2565

กำหนดการสอบ-NT-64-RT-64-วันสอบ-00

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางการประเมิน NT 2564 สอบปี 2565

กำหนดการสอบ-NT-64-RT-64-วันสอบ-00
กำหนดการสอบNT-64-RT-64-วันสอบ

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางการประเมิน RT 2564 สอบปี 2565

เรื่องที่น่าสนใจ :

Advertisement

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

ตารางสอบ nt 2567 และ ตารางสอบ RT 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3 2567

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ