การกำหนด “ประเด็นท้าทาย” ในข้อตกลงฯ ตามเกณฑ์ PA

0
334
การกำหนด
การกำหนด "ประเด็นท้าทาย" ในข้อตกลงฯ ตามเกณฑ์ PA
การกำหนด "ประเด็นท้าทาย" ในข้อตกลงฯ ตามเกณฑ์ PA
การกำหนด “ประเด็นท้าทาย” ในข้อตกลงฯ ตามเกณฑ์ PA

Advertisement

 

 

การกำหนด “ประเด็นท้าทาย” ในข้อตกลงฯ ตามเกณฑ์ PA คุรครูจะต้องดำเนินการตามนี้ค่ะ

Advertisement

คุณครู วิเคราะห์จาก
– สภาพปัญหาเด็ก
– สภาพบริบทของโรงเรียน
– ความคาดหวังของผู้ปกครอง

ผอ.โรงเรียน วิเคราะห์จาก
– ความคาดหวังของผู้ปกครอง
– สภาพบริบทของโรงเรียน
– นโยบายของกระทรวง
ไม่ได้ยึดคะแนนผลสัมฤทธิ์ หรือคะแนน O-NET


(ตอบประเด็นคำถามยอดฮิต รวบรวมจากการลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.)

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม คู่มือการประเมิน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา