กระดาษคำตอบ 2567 แบบฟอร์มกระดาษคำตอบปรนัย อัตนัย 30 ข้อ 40 ข้อ 60 ข้อ 100 ข้อ ดาวน์โหลดที่นี่

0
121
กระดาษคำตอบ 2567 แบบฟอร์มกระดาษคำตอบปรนัย อัตนัย 30 ข้อ 40 ข้อ 60 ข้อ 100 ข้อ
กระดาษคำตอบ 2567 แบบฟอร์มกระดาษคำตอบปรนัย อัตนัย 30 ข้อ 40 ข้อ 60 ข้อ 100 ข้อ

กระดาษคำตอบ 2567 แบบฟอร์มกระดาษคำตอบปรนัย อัตนัย 30 ข้อ 40 ข้อ 60 ข้อ 100 ข้อ ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวเกี่ยวกับ กระดาษคำตอบ 2567 แบบฟอร์มกระดาษคำตอบปรนัย อัตนัย 40 ข้อ 60 ข้อ 100 ข้อ ที่สามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบเก็บคะแนน ทดสอบกลางภาค ปลายภาค หรือเป็นการทดสอบต่างๆ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดกระดาษคำตอบได้จากลิงก์ด้านล่างครับ กระดาษคําตอบ nt 2566 ป.3 (ปีการศึกษา 2565) ดาวน์โหลดที่นี่

กระดาษคำตอบ 2567 แบบฟอร์มกระดาษคำตอบปรนัย อัตนัย 40 ข้อ 60 ข้อ 100 ข้อ ดาวน์โหลดที่นี่
กระดาษคำตอบ2567 แบบฟอร์มกระดาษคำตอบปรนัย อัตนัย 40 ข้อ 60 ข้อ 100 ข้อ ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์กระดาษคำตอบ แบบ 30 ข้อ

ดาวน์โหลดไฟล์กระดาษคำตอบ แบบรูปภาพ jpg

1. กระดาษตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 40 ข้อ 

2. กระดาษตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 60 ข้อ 

3. กระดาษตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 100 ข้อ 

4. กระดาษตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 40 ข้อ และอัตนัย 10 ข้อ

Advertisement

5. กระดาษตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 60 ข้อ และอัตนัย 10 ข้อ

กระดาษคำตอบ 2567 แบบฟอร์มกระดาษคำตอบปรนัย อัตนัย 30 ข้อ 40 ข้อ 60 ข้อ 100 ข้อ ดาวน์โหลดที่นี่
กระดาษคำตอบ2567 แบบฟอร์มกระดาษคำตอบปรนัย อัตนัย 30 ข้อ 40 ข้อ 60 ข้อ 100 ข้อ ดาวน์โหลดที่นี่
กระดาษคำตอบ 2567 แบบฟอร์มกระดาษคำตอบปรนัย อัตนัย 30 ข้อ 40 ข้อ 60 ข้อ 100 ข้อ ดาวน์โหลดที่นี่
กระดาษคำตอบ2567 แบบฟอร์มกระดาษคำตอบปรนัย อัตนัย 30 ข้อ 40 ข้อ 60 ข้อ 100 ข้อ ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลด ไฟล์กระดาษคำตอบ แบบ pdf

1. กระดาษตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 40 ข้อ 

2. กระดาษตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 60 ข้อ 

3. กระดาษตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 100 ข้อ 

Advertisement

4. กระดาษตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 40 ข้อ และอัตนัย 10 ข้อ

5. กระดาษตัวเลือกคำตอบแบบปรนัย 60 ข้อ และอัตนัย 10 ข้อ

กระดาษคำตอบ 2567 แบบฟอร์มกระดาษคำตอบปรนัย อัตนัย 30 ข้อ 40 ข้อ 60 ข้อ 100 ข้อ ดาวน์โหลดที่นี่
กระดาษคำตอบ2567 แบบฟอร์มกระดาษคำตอบปรนัย อัตนัย 30 ข้อ 40 ข้อ 60 ข้อ 100 ข้อ ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : https://serazu.com/web/news/598